Nyheder

International Public Procurement Conference 7

14/07/16

Hvert 2. år afholdes en internationl udbudskonference, International Public Procurement Conference.

Denne gang afholdes konferencen i august på Bali.

Jeg har sammen med en kollega, Hanne Marie Motzfeldt, skrevet et bidrag om korruption i Danmark, herunder om grænsen mellem gaver og bestikkelse, udelukkelse i udbud og self-cleaning.

Vores paper vil blive opdateret efter konferencen med henblik på publicering i en særudgave om korruption i journal of public procurement i 2017.

Læs mere

Ny bog om udbudsret: Grundlæggende udbudsret

22/06/16

Ny bog om udbudsret udgivet på Djøf forlag.

I bogen analyseres de grundlæggende EU udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven der trådte i kraft 1. januar 2016.

Bogen behandler en række grundlæggende udbudsretlige problemstillinger, herunder udbudsreglernes formål og grundlæggende principper, udbudsrettens kontrakter og undtagelser samt fremgangmåderne ved tildeling af offentlige kontrakter. Derudover behandler bogen en lang række andre emner som f.eks.

Læs mere

Kursusfag I udbudsret 2016

20/06/16

Er du helt ny i udbudsretten eller kunne du tænke dig at blive bedre? Mangler du en opdatering af dine udbudsretlige kundskaber og den nye udbudslov? – Eller kunne du måske tænke dig at få papirer på din viden? Så kan det være du skal følge udbudsret som kursusfag på Syddansk Universitet i efteråret 2016?

Undervisningen foregår onsdage 15.00-18.00 i Odense. Undervisere i efteråret er Rasmus Horskjær Nielsen, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen og Martin Stæhr,

Læs mere

Ny bog: Grundlæggende Udbudsret

26/04/16

Ny bog om udbudsloven og de grundlæggende udbudsregler kan nu forudbestilles.

Bogen behandler først og fremmest de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016.

Derudover behandler bogen en lang række andre emner, herunder adgang til aktindsigt, håndhævelse af udbudsreglerne, mulighed for at varetage miljø- og sociale hensyn
og udbudsreglernes forhold til konkurrenceretten.

Bogen har  hovedvægten på en juridisk tilgang til udbudsreglerne,

Læs mere

Ny bog: Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2015

12/02/16

Juridisk Institut på Syddansk Universitet udgiver hvert andet år en bog med artikler fra instituttets ansatte.

Mit bidrag i den seneste udgave omhandler: “Hvornår er der tale om en udbudspligtig offentlig kontrakt?”, og gennemgår EU-Domstolens og Klagenævnets praksis for, hvornår udbudsdirektivet finder anvendelse henset til, at der er tale om en gensidig bebyrdende aftale.

Juridiske Emner ved Syddansk Universitet, kan købes på her

Læs mere

Vejledning fra Konkurrencestyrelsen offentliggjort

01/02/16

Konkurrencestyrelsen har offentliggjort en vejledning til udbudsloven.
Vejledningen har et praktisk formål og indeholder ikke mange betragtninger om de juridiske problemstillinger. En stor del af vejledningen er gengivelse af lovbemærkningerne til udbudsloven. Vejledningen er et anvendeligt værktøj, hvis man ønsker et hurtigt overblik over visse af udbudslovens problemstillinger.

Læs mere

Ny bog: Erhvervsforvaltningsret

28/01/16

Ny bog om forvaltningsret med fokus på forvaltningsrettens betydning for virksomheder.
Emnerne i bogen omhandler centrale emner inden for forvaltningsretten med fokus på erhvervslivets interesser.

Bogen er udgivet på Djøf’s forlag: https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/e/erhvervsforvaltningsret

Læs mere

Julegave

18/12/15

Flere har efterspurgt en udbudslovsjulekalender, som jeg lavede sidste år til jul. Jeg har desværre ikke haft tid i år, da jeg bl.a. arbejder på at få en ny udbudsretsbog færdig. I stedet kommer der her en julegave….

Udbudsloven ændrer nemlig også få bestemmelser i håndhævelsesloven, herunder titlen, der ændres tilbage til “Lov om Klagenævnet for Udbud”.

Ændringerne i klagenævnsloven indebærer en række konsekvensændringer, og det kan virke lidt overskueligt, hvad ændringerne faktisk betyder (særligt når der ikke er lavet en lovbekendtgørelse siden 2010).

Læs mere

Udbudsloven vedtaget

19/11/15

Udbudsloven er i dag den 19. november 2015 blevet vedtaget i Folketinget. Loven træder i kraft 1. januar 2016. Materiale i forbindelse med vedtagelsen af udbudsloven, kan findes her. Særligt relevant er Erhvervs, Vækst og Transport udvalgets betænkning. Min hjemmeside skifter snart layout, og der vil også være nye tiltag på siden, hvor der vil være mere information at finde om udbudsloven. Primo 2016 udkommer også en ny udbudsretsbog, der behandler en lang række udbudsretlige problemstillinger –

Læs mere

Udbudsloven fremsat (igen)

07/10/15

Så åbnede Folketinget i går, så udbudsloven kunne blive fremsat igen. Udbudsloven blev skriftligt fremsat, af den nye Erhvervs- og vækstminister, og af tidsplanen på Folketingets hjemmeside, fremgår, at den første gang er på dagsordenen den 29. oktober 2015.

Det er fortsat forventningen, at udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. forslagets § 196, stk. 1.

Der er i det store hele tale om en genfremsættelse af lovforslaget, der blev fremsat i marts 2015.

Læs mere