Kategori: Udelukkelsesgrunde

Høring af forslag til ændring af udbudsloven m.v. er offentliggjort

06/02/22

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt en forslag om ændring af udbudsloven i høring med frist for svar d. 4. marts 2022.

Det fremgår, at et af formålene med ændringerne er, at udbudsloven i højere grad skal understøtte de samfundshensyn, som er centrale for udviklingen af velfærdssamfundet. Det er dog ikke mange af ændringerne, der kan henføres under denne kategori. Et par nedslag er der dog at finde:

  • § 134 a,

Læs mere

Låge 12: de frivillige udelukkelsesgrunde

12/12/14

Frivillige udelukkelsesgrunde

Udbudsdirektivet indeholder en liste over valgfrie udelukkelsesgrunde som fx insolvens og kartelvirksomhed. Denne liste er, som de obligatoriske udelukkelsesgrunde, blevet opdateret. Særlig er det værd at bemærke, at der bliver bedre muligheder for at udelukke leverandører, som ordregiver tidligere har haft dårlig erfaring med eller leverandører, der har overtrådt fx konkurrencereglerne. Udbudsdirektivets frivillige udelukkelsesgrunde findes særligt i udbudsdirektivets artikel 57, stk. 4, der forslås implementeret med udbudslovens § 135.

1.

Læs mere