Kategori: Udbudslov

Høring af forslag til ændring af udbudsloven m.v. er offentliggjort

06/02/22

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt en forslag om ændring af udbudsloven i høring med frist for svar d. 4. marts 2022.

Det fremgår, at et af formålene med ændringerne er, at udbudsloven i højere grad skal understøtte de samfundshensyn, som er centrale for udviklingen af velfærdssamfundet. Det er dog ikke mange af ændringerne, der kan henføres under denne kategori. Et par nedslag er der dog at finde:

  • § 134 a,

Læs mere

Status for offentlig konkurrence offentliggjort

20/12/16

Hvert år udgiver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen “Status for Offentlig Konkurrence”, og i år er ingen undtagelse. Således er “Status for Offentlig Konkurrence” netop blevet offentliggjort. 

Det fremgår bl.a. at “De seneste år er andelen af konkurrenceudsatte offentlige opgaver steget med knap 1 pct. om året i gennemsnit, og fra 2014 – 2015 var stigningen på 1,1 pct., idet staten konkurrenceudsatte 30,5 procent af sine udbudsegnede opgaver, regionerne 19,9 procent og kommunerne 26,5 procent.

Læs mere

Ny artikel

31/10/16

Ny artikel, The concept of a ‘public contract’ within the meaning of the Public Procurement Directive, udgivet i det svenske tidsskrift Upphandlingsrättlig Tidsskrift.

Artiklen gennemgår betingelserne for, hvornår der er tale om en offentlig kontrakt. Den seneste praksis fra EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud er behandlet i artiklen.

Du kan finde artiklen her: http://urt.cc/?q=node/149 

Læs mere

Udbudsloven vedtaget

19/11/15

Udbudsloven er i dag den 19. november 2015 blevet vedtaget i Folketinget. Loven træder i kraft 1. januar 2016. Materiale i forbindelse med vedtagelsen af udbudsloven, kan findes her. Særligt relevant er Erhvervs, Vækst og Transport udvalgets betænkning. Min hjemmeside skifter snart layout, og der vil også være nye tiltag på siden, hvor der vil være mere information at finde om udbudsloven. Primo 2016 udkommer også en ny udbudsretsbog, der behandler en lang række udbudsretlige problemstillinger –

Læs mere

Udbudsloven fremsat (igen)

07/10/15

Så åbnede Folketinget i går, så udbudsloven kunne blive fremsat igen. Udbudsloven blev skriftligt fremsat, af den nye Erhvervs- og vækstminister, og af tidsplanen på Folketingets hjemmeside, fremgår, at den første gang er på dagsordenen den 29. oktober 2015.

Det er fortsat forventningen, at udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. forslagets § 196, stk. 1.

Der er i det store hele tale om en genfremsættelse af lovforslaget, der blev fremsat i marts 2015.

Læs mere

Valg udskrevet: Lovforslaget til udbudsloven bortfalder

27/05/15

Når statsministeren udskriver Folketingsvalg bortfalder alle ikke vedtagede lovforslag.
Det gælder bl.a. for udbudsloven (lovforslag L 164).

Det betyder, at udbudsloven skal fremsættes igen i næste Folketingssamling til efteråret formentlig
vil dette ske allerede i oktober 2015.

Status på det lovforslag der blev fremsat i Folketinget den 18. marts 2015, og 1. behandlet den 26. marts
2015 er, at det var sendt i udvalgsbehandling hos Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU).

Læs mere

Julekalender låge 22: lidt om tidsfristerne

22/12/14

Med udbudsdirektivet og udbudsloven reduceres tidsfristerne betydeligt, fx er udgangspunktet i et offentligt udbud fremover sat til 35 dage, med reducering med 5 dage, hvis tilbud modtages elektronisk. Rent faktisk er det muligt at reducere fristerne i et offentligt udbud helt ned til 15 dage, hvis der også er anvendt en forhåndsmeddelelse (der opfylder enkelte betingelser, jf. udbudslovens § 56, stk. 3) eller hvis hasteproceduren anvendes.

De enkelte frister findes i bestemmelserne til de enkelte procedurer samt udbudslovens § 92,

Læs mere

Julekalender låge 19: Offentliggørelse af evalueringsmetode…

19/12/14

Flere har spurgt om jeg ikke skriver noget om offentliggørelse af evalueringsmodeller – so here goes. Med kun 5 låger tilbage er det ellers helt svært at prioritere, hvad dagens indlæg skal handle om, men ok evalueringsmetode tager en af de sidste eftertragtede låger 🙂

Det er næppe gået nogen forbi, at det med udbudslovsudvalgets forslag til en ny udbudslov, også indebærer at ordregivers evalueringsmetode skal offentliggøres på forhånd. Det er noget der skaber debat – også i udbudslovsudvalget,

Læs mere

Julekalender låge 17: Rammeaftaler

17/12/14

Rammeaftaler

Både det nye udbudsdirektiv og den foreslåede udbudslov, indeholder opdaterede regler om rammeaftaler.  Det nye udbudsdirektivs regler om rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer og indkøbscentraler, har jeg for nylig skrevet en artikel om “Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the new Public Procurement Directive regarding framework agreements, dynamic purchasing systems and central purchasing bodies” i Public Procurement Law review.

Udbudsloven går dog videre end direktivet på enkelte punkter –

Læs mere

Julekalender låge 16 ESPD – Europæisk udbudsdokument – standard egenerklæring

16/12/14

Så blev det låge 16, der i dag skal omhandle den nye standard egenerklæring ESPD.

European Single Procurement Document (ESPD)

Som dokumentation på, at en tilbudsgiver ikke befinder sig i en af udeukkelsesgrundende, samt lever op til udvælgelseskriterierne, stiller det nye udbudsdirektiv som noget nyt krav om obligatorisk modtagelse af en ny standardiseret egenerklæring som indledende dokumentation (fælles europæisk udbudsdokument – ESPD)

ESPD er endnu ikke udviklet af Kommissionen,

Læs mere