Status for offentlig konkurrence offentliggjort

20/12/16

Hvert år udgiver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen “Status for Offentlig Konkurrence”, og i år er ingen undtagelse. Således er “Status for Offentlig Konkurrence” netop blevet offentliggjort. 

Det fremgår bl.a. at “De seneste år er andelen af konkurrenceudsatte offentlige opgaver steget med knap 1 pct. om året i gennemsnit, og fra 2014 – 2015 var stigningen på 1,1 pct., idet staten konkurrenceudsatte 30,5 procent af sine udbudsegnede opgaver, regionerne 19,9 procent og kommunerne 26,5 procent. Tallene dækker over en relativ stor stigning i statens konkurrenceudsættelse sammenlignet med 2014, en lille stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse og et mindre fald i regionernes. Forskellen mellem de kommuner og regioner, der konkurrenceudsætter mest og mindst, er samtidig blevet større.”

Redegørelsen indeholder også et kapitel om udbudsloven og hvordan denne er blevet modtaget.

Udbudslov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *