Carina Risvig Hamer

Udbudslov.dk

Carina Risvig Hamer, professor i forvaltningsret og udbudsret på Københavns Universitet.

Carina forsker og underviser i udbudsret, EU-ret og forvaltningsret. Carina har organiseret og afholdt kurser og konferencer både nationalt og internationalt, herunder været oplægsholder på mere end 250 konferencer, workshops og seminarer.

Carina er forfatter til den en lang række bøger og artikler om særligt udbudsret. Hun har bl.a. skrevet en grundbog om udbudsret, lovkommentar til lov om Klagenævnet for Udbud og en bog om grønne offentlige indkøb. Information om de enkelte bøger, kan findes her. Fuld publikationsliste kan findes her.

Hun har tidligere været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2006-2013), hvorfra hun bl.a. har indgående erfaring med udarbejdelse af lovgivning både på EU-plan via bl.a. forhandlinger af de seneste versioner af udbudsdirektiverne og på nationalt plan (bl.a. klagenævnsloven og tilbudsloven).

Forespørgsler på skræddersyede kurser eller rådgivning om udbudsret kan sendes som mail til carina@udbudslov.dk

Telefon + 45 23717973