Udbudsregler

Under de enkelte faner på denne side, finder du den relevante lovgivning samt diverse baggrundsmateriale.

En gennemgang af  udbudsreglernes væsentligste elementer findes  i Carina Risvig Hamer, Udbudsret, Djøf forlag 2021.

En gennemgang af klagenævnsloven findes i Carina Risvig Hamer, Lov om Klagenævnet for Udbud med kommentarer, Djøf Forlag 2020.