Udbudsregler

Udbudsreglerne består hovedsageligt af en række EU direktiver, udbudsloven og tilbudsloven. Udbudsreglerne suppleres af en række grundlæggende principper, herunder særligt principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. Under de enkelte faner på denne side, finder du den relevante lovgivning samt forarbejder og diverse baggrundsmateriale.

En gennemgang af  udbudsreglernes væsentligste elementer findes  i Carina Risvig Hamer, Grundlæggende Udbudsret, Djøf forlag 2016.

En gennemgang af klagenævnsloven findes i Carina Risvig Hamer, Lov om Klagenævnet for Udbud med kommentarer, Djøf Forlag 2020.