Koncessionsdirektivet

Udbudslov.dk

Direktiv 2014/23/EU om tildeling af koncessionskontrakter, er implementeret i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter, bekendtgørelse nr. 1625 af 15. december 2015. 

Baggrund

Tildelingen af koncessioner om offentlige bygge- og anlægsarbejder var tidligere genstand for et begrænset antal bestemmelser i udbudsdirektivet, mens koncessioner om offentlige tjenesteydelser kun var omfattet af de generelle principper i Traktaten.

Sammen med et forslag til et nyt udbudsdirektivet og et nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv, offentliggjorde Kommissionen et forslag til et direktiv om koncessionskontrakter

KOM(2011) 897 endelig af 20. december 2011 forslag til direktiv om tildeling af koncessionskontrakter.

Rådets behandling af forslaget om koncessioner

I forbindelse med Rådsarbejdsgruppens behandling af forslaget, offentliggjorde Kommissionenen to såkaldte “Explanatory Notes” om de særlige bestemmelser for koncessioner.

Non-paper fra Kommissionen den 24. februar 2012 (1)
Non-paper fra Kommissionen den 26. marts 2012 (2)

Rådsarbejdsgruppen har under det danske og cypriotiske formandsskab haft forslaget om nyt direktiv om koncessioner på dagsordenen ved 6 møder.
Endvidere har forslaget været behandlet på COREPER den 28. november 2012.
I december 2012 var forslaget for Rådet (konkurrenceevne) og efterfølgende blev Rådets generelle indstilling offentliggjort.

18007/12, Rådets ændringsforslag til Koncessionsdirektivet

Overordnet foreslog Rådet, at direktivet blev gjort mere simpelt, at en række bestemmelser udgik samt at de bestemmelser, der er næsten identiske med udbudsdirektivet blev gjort identiske med udbudsdirektivet.

Nærmere om koncessioner se Carina Risvig Hamer »Bør det offentlige anvende koncessioner? – Reglerne for udbud af koncessioner«, Erhvervsjuridisk Tidsskrift – 2018/2