Andre regler

Udbudslov.dk

Nedenfor findes en række regler, der også kan være relevante i en udbudssituation

EU-Kommisonen har udarbejdet en række explanatory notes og guidelines, der kan findes her.