Udbudsloven

Udbudslov.dk

Udbudsloven, Lovbekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023

En gennemgang af  udbudsreglernes væsentligste elementer findes  i Carina Risvig Hamer, Udbudsret, Djøf forlag 2021.

Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015), trådte i kraft 1. januar 2016.

  • Lovforslag til udbudsloven (fremsat den 7. oktober 2015, L 19)
  • Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. november 2015.
  • Lovforslag til første fremsættelse af udbudsloven (fremsat den 18. marts 2015, L 164)

Ændret ved:

Om udbudsloven

Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet, direktiv 2014/24/EU, men indeholder også en række danske særregler, som ikke er at finde i udbudsdirektivet. Mere om forhandlingerne af udbudsdirektivet og baggrundsmateriale i forbindelse med vedtagelsen af udbudsdirektivet, herunder Kommissionens explanatory Notes, kan findes her.

Udbudsloven omhandler før det første de kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektivet. Dernæst omhandler udbudsloven også kontrakter om varer og tjenesteydelser med en værdi under EU’s tærskelværdier. Vedrører kontrakten en bygge- og anlægsopgave under tærskelværdierne, er det derimod tilbudsloven, der finder anvendelse. Når en kontrakts anslåede værdi er under EU’s tærskelværdier, er udbudsloven inddelt i forhold til, om en given kontrakt har grænseoverskridende interesse eller ej.

Udbudslovsudvalget

I forbindelse med implementering af udbudsdirektivet nedsatte Regeringen et udbudslovsudvalg.
Udbudslovsudvalget havde til formål at komme med et udkast til en ny udbudslov.

Udbudslovsudvalgets rapport

Bekendtgørelser udstedt efter udbudsloven