Tilbudsloven

Udbudslov.dk

Tilbudsloven, lovbekendtgørelse nr 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse nr. 817 af 23. august 2005 om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren