Klagenævnsloven

Udbudslov.dk

Klagenævnsloven, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016) indeholder regler om håndhævelse af udbudsreglerne og Klagenævnet for Udbud. Loven bygger på EU’s såkaldte kontroldirektiver.

For en detaljeret gennemgang af klagenævnslovens enkelte bestemmelser, se Carina Risvig Hamer, Lov om Klagenævnet for Udbud med kommentarer, Djøf Forlag 2020.

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Kontroldirektiverne
Direktiv, 2007/66/EF

Direktiv 89/665/EØF

Direktiv 92/13/EØF (forsyning)

Baggrundsmateriale

Klagenævnsloven er blevet ændret en del gange.

Yderligere information

Klagenævnet for Udbuds hjemmeside indeholder en række information om klagevejledning, klagenævnets kendelser og årsrapport.