Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

Udbudslov.dk

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet (Direktive 2009/81/EF  finder anvendelse ved en række militære indkøb som våben, ammunition eller krigsmateriel. Direktivet finder imidlertid også anvendelse på en lang række andre indkøb.

Direktivet er implementeret ved bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011.