Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Udbudslov.dk

Forsyningsvirksomhedsdirektivet er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 , forsyningsvirksomhedsbekendtgørelsen.

Baggrund

Kommissionen offentliggjorde sammen med et forslag til nyt udbudsdirektiv ligeledes et forslag  til forsyningsvirksomhedsdirektivet samt et forslag til koncessionsdirektivet.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet regulerer som bekendt indgåelse af kontrakter for organer, der udøver aktivitet inden for vand-, energi-, transport- eller postsektoren.

Store dele af indholdet af forsyningsvirksomhedsdirektivet er identisk med udbudsdirektivet. Dette gælder fx bestemmelserne vedrørende fremme af elektronisk udbud, modernisering af procedurerne, livscyklusomkostninger, mærker, inhouse og ændringer af kontrakt.

Kommissionen har udarbejdet et non-paper om de særlige emner, der er relevant alene for Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

I Rådsarbejdsgruppen blev der afholdt 4 møder om Forsyningsvirksomhedsdirektivet. De bestemmelser, der er identiske med udbudsdirektivet blev rettet til tilsvarende i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Rådets generelle indstilling fra 20 december 2012.

Dokumenter fra Parlamentet om deres holdning til forsyningsvirksomhedsdirektivet kan findes her.