Kategori: Evalueringsmodel

Klagenævnet for Udbud annullerer tildelingsbeslutningen på en forpligtende SKI-aftale

13/02/18

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse fra den. 9. februar 2018 annulleret tildelingsbeslutningen på en forpligtende SKI-aftale om fødevarer, der blev indgået i november 2016.

Det stiller nu en række spørgsmål til lovligheden af de allerede indgåede kontrakter samt om ordregiverrne/kommunerne fortsæt kan anvende aftalen. Et spørgsmål der også er afhængig af, om Klagenævnets kendelse ankes til domstolene. Både Klagenævnslovens § 17, stk. 5 (særlig dansk bestemmelse om rammeaftaler og uden virkning),

Læs mere

Julekalender låge 19: Offentliggørelse af evalueringsmetode…

19/12/14

Flere har spurgt om jeg ikke skriver noget om offentliggørelse af evalueringsmodeller – so here goes. Med kun 5 låger tilbage er det ellers helt svært at prioritere, hvad dagens indlæg skal handle om, men ok evalueringsmetode tager en af de sidste eftertragtede låger 🙂

Det er næppe gået nogen forbi, at det med udbudslovsudvalgets forslag til en ny udbudslov, også indebærer at ordregivers evalueringsmetode skal offentliggøres på forhånd. Det er noget der skaber debat – også i udbudslovsudvalget,

Læs mere