Kategori: Indkøbscentral

Nyt forskningsprojekt om indkøbscentraler

22/03/21

Et nyt forskningsprojekt skal se nærmere på reglerne for indkøbscentraler. Projektet er støttet med 6 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond gennem en af de prestigefulde Sapere Aude bevillinger, der gives til særligt talentfulde yngre forskere, som står i spidsen for en forskergruppe og et forskningsprojekt på et højt internationalt niveau samt en Inge Lehmann bevilling på 3,4 millioner kroner. Projektet løber over en fireårig periode.

Læs mere om projektet her.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud annullerer tildelingsbeslutningen på en forpligtende SKI-aftale

13/02/18

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse fra den. 9. februar 2018 annulleret tildelingsbeslutningen på en forpligtende SKI-aftale om fødevarer, der blev indgået i november 2016.

Det stiller nu en række spørgsmål til lovligheden af de allerede indgåede kontrakter samt om ordregiverrne/kommunerne fortsæt kan anvende aftalen. Et spørgsmål der også er afhængig af, om Klagenævnets kendelse ankes til domstolene. Både Klagenævnslovens § 17, stk. 5 (særlig dansk bestemmelse om rammeaftaler og uden virkning),

Læs mere

Kan træk på en rammeaftale erklæres for uden virkning? Er der forskel på indkøbscentraler og ordregiveres egne rammeaftaler?

19/02/14

Klagenævnet har for nyligt afsagt en kendelse om rammeaftaler og uden virkning af træk på rammeaftalen, kendelse af 28. januar 2014, Adams Transport Co. ApS mod Udenrigsministeriet.

Spørgsmålet i sagen vedrørte, hvorvidt en ordregivers afgivne ordre (trækket på rammeaftalen) skulle erklæres for uden virkning, når ordregiveren havde prækvalificeret en ukonditionsmæssig tilbudsgiver. Klagenævnet havde tidligere i kendelse af 26. juli 2012 bestemt, at ordregiverens beslutning om prækvalifikation skulle annulleres. På trods af den klare overtrædelse af udbudsreglerne,

Læs mere