Kategori: Udbudslov

Låge 14 – self-cleaning

14/12/14

I forlængelse af låge 11-13 om udelukkelse, omhandler 3. advents søndag bestemmelsen i udbudsloven om “self-cleaning”.

I forlængelse af udelukkelsesgrundende (se om de obligatoriske låge 11, og de frivillige låge 12) i udbudsdirektivet, indeholder udbudsdirektivet også en mulighed for, at uanset at en virksomhed befinder sig i en af de situationer, der ellers skal føre til udelukkelse, kan virksomheden rette op på sine overtrædelser af den lovgivning, der ellers skulle føre til, at virksomheden blev udelukket (selfcleaning).

Læs mere

Låge 12: de frivillige udelukkelsesgrunde

12/12/14

Frivillige udelukkelsesgrunde

Udbudsdirektivet indeholder en liste over valgfrie udelukkelsesgrunde som fx insolvens og kartelvirksomhed. Denne liste er, som de obligatoriske udelukkelsesgrunde, blevet opdateret. Særlig er det værd at bemærke, at der bliver bedre muligheder for at udelukke leverandører, som ordregiver tidligere har haft dårlig erfaring med eller leverandører, der har overtrådt fx konkurrencereglerne. Udbudsdirektivets frivillige udelukkelsesgrunde findes særligt i udbudsdirektivets artikel 57, stk. 4, der forslås implementeret med udbudslovens § 135.

1.

Læs mere

Julekalender – låge nr. 6 “decentrale enheder – § 30”

06/12/14

Decentrale enheder og beregning af denne tærskelværdi

Låge nr. 6 i min julekalender, hvor jeg vil skrive lidt om udvalgte bestemmelser.

§ 30. Består en ordregiver af decentrale enheder, skal der tages hensyn til den samlede anslåede værdi for alle enkelte decentrale enheder.

Stk. 2. Er en decentral enhed selv ansvarlig for den pågældende kontrakt eller projektkonkurrence, kan værdien dog anslås for den pågældende enhed alene.

Stk.

Læs mere

Medlemmer af udbudslovsudvalget udpeget

10/08/13

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag udsendt pressemeddelelse om at medlemmerne til udbudslovsudvalget er udpeget.

Af Kommuneaftalen for 2013 fremgår at udvalget skulle bestå af bl.a.  KL og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud. Med formuleringeren “eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud” kunne man godt have fået tanken, at udvalget ville bestå af flere der i det daglige arbejder praktisk med udbud, herunder fx foretager udbud eller virksomheder,

Læs mere

Er en ny udbudslov en god idé?

10/05/13

Tidligere var det min klare opfattelse at en udbudslov vil være en dårlig idé. En dårlig idé ud fra synspunktet om, at en lov blot ville indebære endnu et regelsæt (der alligevel skal fortolkes i lyset af direktivet), og at derfor ville en lov ikke bidrage til meget klarlægning. I dag synes jeg faktisk, at der er flere elementer der gør, at det kan være en ganske god ide med sådan en lov.

For det første indeholder det nyligt foreslåede udbudsdirektiv en lang række flere valgmuligheder som medlemsstaterne skal tage stilling til.

Læs mere