Medlemmer af udbudslovsudvalget udpeget

10/08/13

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag udsendt pressemeddelelse om at medlemmerne til udbudslovsudvalget er udpeget.

Af Kommuneaftalen for 2013 fremgår at udvalget skulle bestå af bl.a.  KL og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud. Med formuleringeren “eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud” kunne man godt have fået tanken, at udvalget ville bestå af flere der i det daglige arbejder praktisk med udbud, herunder fx foretager udbud eller virksomheder, der rent faktisk deltager i udbud. Udvalget består imidlertid ikke overraskende af repræsentatenter for en del af de samme organisationer som findes i Rådet for offentligt privat samarbejde (endda sammenfald af de konkrete medlemmer i flere tilfælde).

Det er således i større grad op til organisationerne m.v. at få inddraget praktisk erfaring fra deres bagland.

Som akademiker kunne jeg også have ønsket at se en professor eller lignende i udvalget, men måske en sådan blot komplicerer de komplicerede regler yderligere? Og netop ikke tilføje praktisk viden?

Udvalget mødes første gang den 10. september 2013 – måske et direktivudkast så snart bliver offentligt, så der er noget at tale om? Parlamentets udvalg Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) stemmer desuden om ændringerne fra triolog forhandlingerne den 5. september 2013, men altså uden et udkast ligger offentligt. Af Parlamentets hjemmeside fremgår det desuden, at Parlamentet selv først stemmer i december 2013. Hvis dette holder vil direktivet først træde i kraft i 2014 (ikrafttrædelse sker på tyvendedagen efter offentliggørelse af direktivet i EU-tidende) og med implementeringsfrist på 24 måneder. Så fortsat lidt vej endnu….

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse om udvalget kan findes her

Udbudslov , Udbudslovsudvalg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *