Kategori: Udbudslovsudvalg

Julekalender – låge nr. 6 “decentrale enheder – § 30”

06/12/14

Decentrale enheder og beregning af denne tærskelværdi

Låge nr. 6 i min julekalender, hvor jeg vil skrive lidt om udvalgte bestemmelser.

§ 30. Består en ordregiver af decentrale enheder, skal der tages hensyn til den samlede anslåede værdi for alle enkelte decentrale enheder.

Stk. 2. Er en decentral enhed selv ansvarlig for den pågældende kontrakt eller projektkonkurrence, kan værdien dog anslås for den pågældende enhed alene.

Stk.

Læs mere

Udbudsdirektiverne nu også vedtaget af Rådet

11/02/14

Triolog forhandlingerne i foråret 2013 mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet førte til politisk enighed i slutningen af juni 2013.[1]

Parlamentet godkendte herefter direktiverne den 15. januar 2014, og Rådet fulgte efter med sin accept februar 2014.[2]

Det nye udbudsdirektiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse af direktivet i EU-tidende, og har en implementeringsfrist på 24 måneder. Der er altså fortsat lidt tid, til direktivet skal være implementeret. Det er dog forventningen at et forslag til nyt udbudsdirektiv fremsættes til efter,

Læs mere

Medlemmer af udbudslovsudvalget udpeget

10/08/13

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag udsendt pressemeddelelse om at medlemmerne til udbudslovsudvalget er udpeget.

Af Kommuneaftalen for 2013 fremgår at udvalget skulle bestå af bl.a.  KL og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud. Med formuleringeren “eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud” kunne man godt have fået tanken, at udvalget ville bestå af flere der i det daglige arbejder praktisk med udbud, herunder fx foretager udbud eller virksomheder,

Læs mere