Udbudsdirektiverne nu også vedtaget af Rådet

11/02/14

Triolog forhandlingerne i foråret 2013 mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet førte til politisk enighed i slutningen af juni 2013.[1]

Parlamentet godkendte herefter direktiverne den 15. januar 2014, og Rådet fulgte efter med sin accept februar 2014.[2]

Det nye udbudsdirektiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse af direktivet i EU-tidende, og har en implementeringsfrist på 24 måneder. Der er altså fortsat lidt tid, til direktivet skal være implementeret. Det er dog forventningen at et forslag til nyt udbudsdirektiv fremsættes til efter, når udbudslovsudvalgets arbejde er færdigt. Den endelige udgave af direktivet kan findes her For et overblik over de væsentligste ændringer i direktivet, se her.

[1] ”Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public procurement”, dokument nr. 11745/13 fra 12. juli 2013.

[2] Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb, dokument nr. P7 TA-PROV(2014)0025,

Nyt udbudsdirektiv , Rådet , Udbudslovsudvalg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *