Kategori: Opsigelse

Julekalender låge 15: Udbudslovens betydning for reglerne I håndhævelsesloven

15/12/14

Uanset, at det formentlig ligger uden for udbudslovsudvalgets kommissorium at foreslå ændringer i håndhævelsesloven, forslås der alligevel foretaget enkelte ændringer i håndhævelsesloven (Kommissoriet angav, at der alene kunne forslås konsekvensændringer i håndhævelsesloven). Umiddelbart er de ændringer, der er foreslået ikke alle konsekvensændringer, men visse er egentlige nyskabelser i håndhævelsesloven.

Håndhævelsesloven bygger som bekendt på EU’s kontroldirektiver – og det er muligt, at Kommissionen i den nærmeste fremtid, vil forslås ændringer af disse direktiver – først skal de dog evalueres,

Læs mere