Kategori: Egenerklæring

Julekalender låge 16 ESPD – Europæisk udbudsdokument – standard egenerklæring

16/12/14

Så blev det låge 16, der i dag skal omhandle den nye standard egenerklæring ESPD.

European Single Procurement Document (ESPD)

Som dokumentation på, at en tilbudsgiver ikke befinder sig i en af udeukkelsesgrundende, samt lever op til udvælgelseskriterierne, stiller det nye udbudsdirektiv som noget nyt krav om obligatorisk modtagelse af en ny standardiseret egenerklæring som indledende dokumentation (fælles europæisk udbudsdokument – ESPD)

ESPD er endnu ikke udviklet af Kommissionen,

Læs mere