Kategori: Ny bog

Ny publikation

24/01/17

I anledningen af Professor, lic.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen 70 års fødselsdag, er der udgivet et Festskrift.

Festskriftet indeholder en lang række artikler, hvor af der er flere artikler om udbudsretlige emner.

Jeg har i den forbindelse skrevet et bidrag om udbudsret og kontraktret, herunder sanktionen uden virkning.

En oversigt over samtlige bidrag kan findes på Djøf Forlags hjemmeside.

Læs mere

Ny bog om udbudsret: Grundlæggende udbudsret

22/06/16

Ny bog om udbudsret udgivet på Djøf forlag.

I bogen analyseres de grundlæggende EU udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven der trådte i kraft 1. januar 2016.

Bogen behandler en række grundlæggende udbudsretlige problemstillinger, herunder udbudsreglernes formål og grundlæggende principper, udbudsrettens kontrakter og undtagelser samt fremgangmåderne ved tildeling af offentlige kontrakter. Derudover behandler bogen en lang række andre emner som f.eks.

Læs mere

Ny bog: Grundlæggende Udbudsret

26/04/16

Ny bog om udbudsloven og de grundlæggende udbudsregler kan nu forudbestilles.

Bogen behandler først og fremmest de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016.

Derudover behandler bogen en lang række andre emner, herunder adgang til aktindsigt, håndhævelse af udbudsreglerne, mulighed for at varetage miljø- og sociale hensyn
og udbudsreglernes forhold til konkurrenceretten.

Bogen har  hovedvægten på en juridisk tilgang til udbudsreglerne,

Læs mere

Ny bog: Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2015

12/02/16

Juridisk Institut på Syddansk Universitet udgiver hvert andet år en bog med artikler fra instituttets ansatte.

Mit bidrag i den seneste udgave omhandler: “Hvornår er der tale om en udbudspligtig offentlig kontrakt?”, og gennemgår EU-Domstolens og Klagenævnets praksis for, hvornår udbudsdirektivet finder anvendelse henset til, at der er tale om en gensidig bebyrdende aftale.

Juridiske Emner ved Syddansk Universitet, kan købes på her

Læs mere

Ny bog: Erhvervsforvaltningsret

28/01/16

Ny bog om forvaltningsret med fokus på forvaltningsrettens betydning for virksomheder.
Emnerne i bogen omhandler centrale emner inden for forvaltningsretten med fokus på erhvervslivets interesser.

Bogen er udgivet på Djøf’s forlag: https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/e/erhvervsforvaltningsret

Læs mere