Ny bog om udbudsret: Grundlæggende udbudsret

22/06/16

Ny bog om udbudsret udgivet på Djøf forlag.

I bogen analyseres de grundlæggende EU udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven der trådte i kraft 1. januar 2016.

Bogen behandler en række grundlæggende udbudsretlige problemstillinger, herunder udbudsreglernes formål og grundlæggende principper, udbudsrettens kontrakter og undtagelser samt fremgangmåderne ved tildeling af offentlige kontrakter. Derudover behandler bogen en lang række andre emner som f.eks. ordregiveres mulighed for at varetage miljø- og sociale hensyn i offentlige kontrakter, virksomheders adgang til aktindsigt hos ordregivere, klager over manglende overholdelse af udbudsreglerne, udbudsreglernes forhold til konkurrenceretten samt hvornår der kan foretages ændringer i allerede indgåede offentlige kontrakter.

Indholdsfortegnelse

Del I. Udbudsrettens formål og grundlæggende principper
Kapitel 1. Introduktion til udbudsretten
Kapitel 2. Hvem skal følge udbudsreglerne

Del II. Udbudsrettens kontrakter og undtagelser
Kapitel 3. Offentlige kontrakter og offentlig-privat samarbejde .
Kapitel 4. Tærskelværdier
Kapitel 5. Rammeaftaler, dynamiske indkøbssystemer og e-kataloger
Kapitel 6. Kontrakter med en anslået værdi undertærskelværdierne
Kapitel 7. Særlig udbudsordning: Light-regime
Kapitel 8. De øvrige udbudsdirektiver
Kapitel 9. In-house mv. skrevet af Rasmus Horskjær Nielsen
Kapitel 10. Udbudslovens undtagelser

Del III. Fremgangmåderne ved tildeling af offentlige kontrakter
Kapitel 11. Dialog før udbuddet
Kapitel 12. Udbudsmaterialet
Kapitel 13. Udbudsprocedurer .
Kapitel 14. Udelukkelse, egnethed og udvælgelse af virksomheder
Kapitel 15. Tildeling af kontrakt
Kapitel 16. Indhentning af supplerende oplysninger ogordregiverens undersøgelsespligt
Kapitel 17. Underretning, begrundelse og standstill mv.

Del IV. Sekundære hensyn
Kapitel 18. Miljø og sociale hensyn
Kapitel 19. EU Competition Law and State Aid Issues in Public Procurement, af Albert Sanchez Graells

Del V. Ændring af kontrakt
Kapitel 20. Ændring af kontrakt

Del VI. Håndhævelse og aktindsigt
Kapitel 21. Aktindsigt
Kapitel 22. Håndhævelse af udbudsreglerne

En detaljeret indholdsfortegnelse og forord kan downloades her. 

Ny bog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *