Nyheder

Udbudslovens lovbemærkninger

19/08/18

Jeg har fået lov til at lægge et kandidatspeciale om udbudslovens lovbemærkninger op på hjemmesiden. Specialet “”Gennemførelsen af udbudsloven og den danske retstradition” er skrevet af Camilla Damgård Gerlach og Tina Bøgh Thyssen, Aarhus Universitet 2018. Specialet er yderst relevant set i lyset af hvorledes Klagenævnet har forholdt sig til lovbemærkningerne til udbudsloven siden loven trådte i kraft (fx LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, kendelse af 19. juni 2017,  KFST mod Region Midtjylland, kendelse august 2017, 

Læs mere

Ny artikel om koncessioner

22/05/18

Jeg har i den seneste udgave af Erhvervsjuridisk Tidsskrift skrevet en artikel om koncessioner. Artiklen behandler reglerne for indgåelse af koncessioner, og ser nærmere på hvorfor reglerne ikke anvendes i større omfang. I artiklen behandles koncessionsbegrebet og det diskuteres, hvorvidt der kan opnås fordele for ordregivere ved at anvende de nye regler om koncessioner fremfor udbudsloven, eller om regelsættet blot er unødvendig regulering.

Læs: Carina Risvig Hamer: Bør det offentlige anvende koncessioner?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud annullerer tildelingsbeslutningen på en forpligtende SKI-aftale

13/02/18

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse fra den. 9. februar 2018 annulleret tildelingsbeslutningen på en forpligtende SKI-aftale om fødevarer, der blev indgået i november 2016.

Det stiller nu en række spørgsmål til lovligheden af de allerede indgåede kontrakter samt om ordregiverrne/kommunerne fortsæt kan anvende aftalen. Et spørgsmål der også er afhængig af, om Klagenævnets kendelse ankes til domstolene. Både Klagenævnslovens § 17, stk. 5 (særlig dansk bestemmelse om rammeaftaler og uden virkning),

Læs mere

Julekalender om persondataret

08/12/17

Der er desværre ikke blevet tid til en udbudsrets julekalender fra min side i år. En julekalender skal I dog ikke snydes for – og persondataret er som bekendt også relevant og spændende at vide noget om i udbudsretlige problemstillinger.

Som en del af et større forskningsprojekt om retsinformatik – kaldet Legal Informatic Project (LIP), kan du i hele december finde en række indlæg om persondataret.

Du finder julekalenderen her. 

Læs mere

Kronik om opdeling af kontrakter

02/10/17

Bør offentlige kontrakter opdeles i mindre dele for at tilgodese små virksomheder?
Jeg har skrevet en kronik om emnet, der kan læses på: http://e-pages.dk/businesssyd/81/62 

I kronikken ses der på det udbudsretlige “Opdel og forklar” princip, og på større indkøbsaftaler.

Læs mere

Konference om digitalisering af offentlige indkøb

10/09/17

Den 1. november afholdes en konference på Syddansk Universitet om digitalisering af offentlige indkøb. Konferencen er en del af forskningsprojektet “Legal Informatic Project”.
Med konferencen sættes fokus på en række af de problemstilinger der opstår, når udbud foregår elektronisk. Endvidere vil en række af de digitale muligheder, der findes i udbudsreglerne blive gennemgået.

Emnerne omhandler bl.a. e-udbud, dynamiske indkøbssystemer, eESPD og persondataret.

Se invitation og tilmedling til konferencen her. 

Læs mere

Rapport om transaktionsomkostninger

31/08/17

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) har udarbejdet rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud”. Se den her.

Læs mere

Om anvendelsen af koncessioner i DK

15/06/17

1. januar 2016 trådte en række nye regler om ordregiveres indgåelse af koncessioner i kraft. Reglerne indebærer, at større koncessionsaftaler skal annonceres på EU-plan samt følge en række regler ved indgåelsen. Her 1,5 år efter de nye regler trådte i kraft, er reglerne alene blevet anvendt i knap 10 tilfælde [søgning i TED foretaget den 18. Maj 2017]. Reglerne har bl.a. været anvendt ved reklamebærende byudstyr, kantinedrift, ved enkelte større bygge- og anlægsprojekter samt ved drift og vedligehold af et brændstofanlæg.

Læs mere

Kan ordregiver indhente nye vareprøver efter tilbudsfristen?

15/05/17

Det er ikke mange dage siden, jeg skrev et indlæg her på siden om supplerende oplysninger i udbud. Se her. 

Baggrunden for mit tidligere indlæg skyldtes en ny afgørelse fra EU-Domstolen om netop dette spørgsmål.

EU-Domstolen har igen taget stilling til spørgsmålet om muligheden for at supplere et tilbud i sagen C-131/16,Archus sp. z o.o.

Spørgsmålet vedrørte i denne omgang, hvorvidt man kan supplere vareprøver.

Læs mere

Berlingske Business – Talent 100

04/05/17

Berlingske Business udpeger hvert år 100 unge talenter.

I særudgivelsen Talent 100 tegnes et billede af erhvervslivets kommende profiler gennem portrætter af 100 udvalgte talenter. Fælles for de 100 talenter er, at de er fagligt kompetente. De har enten ledelsesmæssig erfaring, er dygtige specialister eller iværksættere. De har leveret resultater og har potentiale til at blive en af fremtidens ledere. Og så er de højst 35 år.

Ph.d, lektor Carina Risvig Hamer er i år udnævnt som et af de 100 talenter i kategorien offentlig.

Læs mere