Nyheder

The end of framework agreements????

22/08/19

Beklager titlen på mit indlæg, men nu er du kommet ind på hjemmesiden, og et eller andet skulle der måske til, for at få dig til at læse endnu et (halv langt) indlæg om rammeaftaler.

Jeg kan næppe være den eneste, der smiler lidt over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (KFST) udtalelse om rammeaftaler fra den 20. august 2019. Først kommer de med en længere udtalelse om rækkevidden af  EU-Domstolens afgørelse i C-216/17,

Læs mere

Ændringer af udbudsloven sendt i høring!

10/07/19

Ændringer af udbudsloven sendt i høring! Egentlig en spændende titel til et indlæg, men faktum er, at indholdet ikke er nært så spændende som overskriften….:-)

Den 25. januar 2019 fremsendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Danmark, jf. Traktatens artikel 258. Åbningsskrivelsen vedrører mangelfuld gennemførelse i dansk ret af visse bestemmelser i udbudsdirektivet. Kommissionen har i åbningsskrivelsen oplistet 49 forhold, som Kommissionen vurderer, ikke er gennemført korrekt i dansk ret. Se kort om åbningsskrivelsen her.

Læs mere

Certifikat i Offentlige Indkøb

17/05/19

Til efteråret starter Syddansk Universitet et Certifikat i Offentlige indkøb.
Det bliver et forløb med 8 kursusdage fordelt over 2019 og 2020 med en afsluttende eksamen til maj 2020.

Kurset Certifikat i offentlige indkøb er målrettet dig, som arbejder med indkøb på vegne af det offentlige eller som privat leverandør, der  udarbejder tilbud til offentlige udbud. Uanset på hvilken side af  kontrakten du befinder dig, gør kurset dig i stand til professionelt og effektivt at håndtere regler og kompleksitet i det offentlig-private samarbejde i overensstemmelse med EU retlige udbudsregler.

Læs mere

Tilbage i den virkelige verden

20/03/19

Der har været meget stille her på hjemmesiden i lang tid. Det skyldes, at jeg har været på barsel – igen.
Der har derfor ikke været kommenteret på hverken nye kendelser, EU afgørelser eller det nye lovforslag.

De sidste 4,5 måned har min familie og jeg været på en længere rejse i Asien. Vi har haft 3 børn (og en masse baggage) med til Thailand, Malaysia, Singapore og Bali. Vi har haft rigtig god tid til at være sammen og fået oplevet en masse.

Læs mere

Udbudslovens lovbemærkninger

19/08/18

Jeg har fået lov til at lægge et kandidatspeciale om udbudslovens lovbemærkninger op på hjemmesiden. Specialet “”Gennemførelsen af udbudsloven og den danske retstradition” er skrevet af Camilla Damgård Gerlach og Tina Bøgh Thyssen, Aarhus Universitet 2018. Specialet er yderst relevant set i lyset af hvorledes Klagenævnet har forholdt sig til lovbemærkningerne til udbudsloven siden loven trådte i kraft (fx LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, kendelse af 19. juni 2017,  KFST mod Region Midtjylland, kendelse august 2017, 

Læs mere

Ny artikel om koncessioner

22/05/18

Jeg har i den seneste udgave af Erhvervsjuridisk Tidsskrift skrevet en artikel om koncessioner. Artiklen behandler reglerne for indgåelse af koncessioner, og ser nærmere på hvorfor reglerne ikke anvendes i større omfang. I artiklen behandles koncessionsbegrebet og det diskuteres, hvorvidt der kan opnås fordele for ordregivere ved at anvende de nye regler om koncessioner fremfor udbudsloven, eller om regelsættet blot er unødvendig regulering.

Læs: Carina Risvig Hamer: Bør det offentlige anvende koncessioner?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud annullerer tildelingsbeslutningen på en forpligtende SKI-aftale

13/02/18

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse fra den. 9. februar 2018 annulleret tildelingsbeslutningen på en forpligtende SKI-aftale om fødevarer, der blev indgået i november 2016.

Det stiller nu en række spørgsmål til lovligheden af de allerede indgåede kontrakter samt om ordregiverrne/kommunerne fortsæt kan anvende aftalen. Et spørgsmål der også er afhængig af, om Klagenævnets kendelse ankes til domstolene. Både Klagenævnslovens § 17, stk. 5 (særlig dansk bestemmelse om rammeaftaler og uden virkning),

Læs mere

Julekalender om persondataret

08/12/17

Der er desværre ikke blevet tid til en udbudsrets julekalender fra min side i år. En julekalender skal I dog ikke snydes for – og persondataret er som bekendt også relevant og spændende at vide noget om i udbudsretlige problemstillinger.

Som en del af et større forskningsprojekt om retsinformatik – kaldet Legal Informatic Project (LIP), kan du i hele december finde en række indlæg om persondataret.

Du finder julekalenderen her. 

Læs mere

Kronik om opdeling af kontrakter

02/10/17

Bør offentlige kontrakter opdeles i mindre dele for at tilgodese små virksomheder?
Jeg har skrevet en kronik om emnet, der kan læses på: http://e-pages.dk/businesssyd/81/62 

I kronikken ses der på det udbudsretlige “Opdel og forklar” princip, og på større indkøbsaftaler.

Læs mere

Konference om digitalisering af offentlige indkøb

10/09/17

Den 1. november afholdes en konference på Syddansk Universitet om digitalisering af offentlige indkøb. Konferencen er en del af forskningsprojektet “Legal Informatic Project”.
Med konferencen sættes fokus på en række af de problemstilinger der opstår, når udbud foregår elektronisk. Endvidere vil en række af de digitale muligheder, der findes i udbudsreglerne blive gennemgået.

Emnerne omhandler bl.a. e-udbud, dynamiske indkøbssystemer, eESPD og persondataret.

Se invitation og tilmedling til konferencen her. 

Læs mere