Nyheder

Konference om digitalisering af offentlige indkøb

10/09/17

Den 1. november afholdes en konference på Syddansk Universitet om digitalisering af offentlige indkøb. Konferencen er en del af forskningsprojektet “Legal Informatic Project”.
Med konferencen sættes fokus på en række af de problemstilinger der opstår, når udbud foregår elektronisk. Endvidere vil en række af de digitale muligheder, der findes i udbudsreglerne blive gennemgået.

Emnerne omhandler bl.a. e-udbud, dynamiske indkøbssystemer, eESPD og persondataret.

Se invitation og tilmedling til konferencen her. 

Læs mere

Rapport om transaktionsomkostninger

31/08/17

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) har udarbejdet rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud”. Se den her.

Læs mere

Om anvendelsen af koncessioner i DK

15/06/17

1. januar 2016 trådte en række nye regler om ordregiveres indgåelse af koncessioner i kraft. Reglerne indebærer, at større koncessionsaftaler skal annonceres på EU-plan samt følge en række regler ved indgåelsen. Her 1,5 år efter de nye regler trådte i kraft, er reglerne alene blevet anvendt i knap 10 tilfælde [søgning i TED foretaget den 18. Maj 2017]. Reglerne har bl.a. været anvendt ved reklamebærende byudstyr, kantinedrift, ved enkelte større bygge- og anlægsprojekter samt ved drift og vedligehold af et brændstofanlæg.

Læs mere

Kan ordregiver indhente nye vareprøver efter tilbudsfristen?

15/05/17

Det er ikke mange dage siden, jeg skrev et indlæg her på siden om supplerende oplysninger i udbud. Se her. 

Baggrunden for mit tidligere indlæg skyldtes en ny afgørelse fra EU-Domstolen om netop dette spørgsmål.

EU-Domstolen har igen taget stilling til spørgsmålet om muligheden for at supplere et tilbud i sagen C-131/16,Archus sp. z o.o.

Spørgsmålet vedrørte i denne omgang, hvorvidt man kan supplere vareprøver.

Læs mere

Berlingske Business – Talent 100

04/05/17

Berlingske Business udpeger hvert år 100 unge talenter.

I særudgivelsen Talent 100 tegnes et billede af erhvervslivets kommende profiler gennem portrætter af 100 udvalgte talenter. Fælles for de 100 talenter er, at de er fagligt kompetente. De har enten ledelsesmæssig erfaring, er dygtige specialister eller iværksættere. De har leveret resultater og har potentiale til at blive en af fremtidens ledere. Og så er de højst 35 år.

Ph.d, lektor Carina Risvig Hamer er i år udnævnt som et af de 100 talenter i kategorien offentlig.

Læs mere

Indhentelse af supplerende oplysninger – ny afgørelse fra EU Domstolen

04/05/17

Spørgsmålet om indhentning af supplerende oplysninger efter tilbudsfristen, har siden Manova sagen været et debatteret emne.

Selv har jeg senest skrevet en artikel om emnet i Carina Risvig Hamer »Asking for Additional Information – Increase of Flexibility?« i Grith S. Ølykke & Albert Sánchez Graells (red.), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules in 2014«  ligesom der i min bog ”Grundlæggende Udbudsret”, er dedikeret et helt kapitel,

Læs mere

Legal Informatic Project

24/04/17

Med opbakning fra SDU’s direktions strategiske satsning i fyrtårnet ODEx™ og stor støtte fra eksterne aktører, har Juridisk Institut indgået et 4-årigt samarbejde med en bred række aktører, herunder bl.a. institut for Matematik & Datalogi i Legal Informatic Project (LiP).

I projektet vil instituttet intet mindre end at vække retsinformatikken i Danmark. Fra alskens vinkler og i samarbejde med regionens aktører vil forskerne arbejde med de retlige rammer for civiliseret udvikling og brug af moderne teknologier.

Læs mere

Udbudsret som kursusfag – efterår 2017

18/04/17

Er du helt ny i udbudsretten eller kunne du tænke dig at blive bedre? Mangler du en opdatering af dine udbudsretlige kundskaber og den nye udbudslov? – Eller kunne du måske tænke dig at få papirer på din viden? Så kan det være du skal følge udbudsret som kursusfag på Syddansk Universitet i efteråret 2017?

Undervisningen foregår 3 lørdage i efteråret 2017 samt ved hjælp af en række online aktiviteter.

Pensum er:  “Grundlæggende Udbudsret”

Læs mere

Evalueringsrapport over kontroldirektiverne offentliggjort af Kommissionen

26/01/17

Kommissionen har netop offentliggjort en rapport om virkningen af kontroldirektiverne, som klagenævnsloven danner baggrund for.

Kontroldirektiverne (Direktiv nr. 89/665/EØF af 21. december 1989 og direktiv nr. 92/13/EØF af 25. februar 1992, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF) fastsætter en række minimumskrav til medlemsstaternes klagesystemer vedrørende udbud efter udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Der er ikke tale om en egentlig harmonisering af reglerne,

Læs mere

Ny publikation

24/01/17

I anledningen af Professor, lic.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen 70 års fødselsdag, er der udgivet et Festskrift.

Festskriftet indeholder en lang række artikler, hvor af der er flere artikler om udbudsretlige emner.

Jeg har i den forbindelse skrevet et bidrag om udbudsret og kontraktret, herunder sanktionen uden virkning.

En oversigt over samtlige bidrag kan findes på Djøf Forlags hjemmeside.

Læs mere