Ny bog

03/06/20

Lov om Klagenævnet for Udbud med kommentarer af Carina Risvig Hamer

Bogen er en kommentar til lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven), der omhandler klagesystemet på udbudsområdet og sanktioner for overtrædelse af udbudsreglerne. Det drejer sig bl.a. om muligheden for at annullere en ordregivers tildelingsbeslutning, at forbigåede tilbudsgivere kan få tilkendt erstatning samt muligheden for at en kontrakt erklæres for uden virkning. Bogen redegør derudover generelt for det danske klagesystem, herunder kravene for at der kan indgives en klage (klageberettigede, klagefrister mv.), klagenævnets organisation og sagsbehandlingen ved klagenævnet.

Siden 1.-udgaven af bogen har Klagenævnet for Udbud afsagt en række kendelser af relevans for håndhævelsen af udbudsreglerne, som er inddraget i denne udgave. Med udbudsloven i 2016 blev der foretaget en række ændringer i klagenævnsloven, og der blev indført krav om, at ordregivere skal ophæve en kontrakt, når Klagenævnet for Udbud har annulleret ordregiverens tildelingsbeslutning (udbudslovens § 185, sk. 2). Bestemmelsen har ført til meget diskussion og har bl.a. skabt uklarhed om retsstillingen omkring særligt indkøbscentralers rammeaftaler, når en tildelings- beslutning for en rammeaftale bliver annulleret. Bogen be- handler ligeledes betydningen af denne bestemmelse.

Lovkommentaren indeholder en gennemgang af aktindsigtsreglerne under kommentaren til lovens § 2, stk. 2, pkt. 6, da disse regler er af væsentlig betydning for forbigåede tilbudsgivere, der ønsker at klage.
Bogen kan af virksomheder mv. anvendes som et praktisk opslagsværk til de enkelte bestemmelser i klagenævnsloven, som gør dem i stand til at vurdere, om der kan (og bør) indgives en klage over en ordregivers udbud. Derudover er bogen et praktisk redskab for ordregivere til at vurdere, om fx reglerne om standstill og begrundelse er overholdt, samt som redskab til den nærmere sagsbehandling ved klagenævnet i forbindelse med en klage.

Bogen kan købes her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/lov-om-klagenaevnet-udbud

Lov om klagenævnet for Udbud

Nyheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *