Kategori: Nyheder

Udbudsretlige kurser og events – forår 2023

03/02/23

På KU kan du i foråret deltage i følgende udbudsretlige events:

Grundlæggende Udbudsret: Et to dages kursus om de grundlæggende udbudsretlige regler. Kursets formål er at give deltagerne indsigt i de mest relevante udbudsretlige problemstillinger, der strækker sig fra igangsættelse af et udbud til kontraktindgåelse, ændringer i en kontrakt og potentielle klager. Se mere her.

Grønne udbudsmorgener: De Grønne Udbudsmorgener er en ny udbudsretlig eventserie, som fokuserer på mulighederne for at inddrage grønne hensyn i offentlige kontrakter.

Læs mere

Tiltrædelsesforelæsning

31/10/22

I anledning af at Janne Rothmar Hermann, Carina Risvig Hamer og Hanne Marie Motzfeldt tiltrådte som professorer den 1. september 2022, afholder Juridisk Fakultet Københavns Universitet tiltrædelsesforelæsning(er).

• Nye balancer i sundhedsretten v. professor Janne Rothmar Herrmann
• Konkurrerende hensyn i udbudsretten v. professor Carina Risvig Hamer
• Fremtidens digitale forvaltning v. professor Hanne Marie Motzfeldt

Tid: 11. nov. 2022, kl. 14.00-17.00
Sted: Videncenter/Atrium, rum 7A-0-14, Njalsgade 76, 2300 København S.

Læs mere og tilmeld dig: https://jura.ku.dk/Kalender/2022/tiltraedelseforelaesning/?fbclid=IwAR2ZWly5krid0pS4_CCI8noZikh7kLcuQHjYeHgHFKZ60nP6q4Me7QfbQXM Læs mere

Artikel om rammeaftaler og estimater

18/09/22

“The New Future for Framework Agreements” af Carina Risvig Hamer i Public Procurement Law Review, nr. 4.

Artiklen omhandler rammeaftaler i lyset af C-216/17, Autorita og C-23/20, Simonsen og Wehl.

Læs mere

Artikel om konkurrencefordrejning i udbud

24/05/22

Ny artikel: ”Når konkurrencen om offentlige kontrakter tager en forkert drejning” U.2022B.151  af Rasmus Horskjær Nielsen, Heidi Løjmand og Carina Risvig Hamer

I de seneste 10 år er der kommet større fokus på en gråzone inden for konkurrenceretten, der relaterer sig til virksomheders samarbejder om afgivelse af tilbud på offentlige kontrakter. I Danmark har »Vejstribesagen« skabt stor debat, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om sagen har indsnævret virksomhedernes muligheder for at deltage i udbud,

Læs mere

Ny bog om indkøbscentraler

12/11/21

New Book on CPBs edited by Carina Risvig Hamer and Mario Comba with contributions from scholars and practitioners from 12 Member States and the UK.

The book examines the ever-increasing prevalence of Central Purchasing Bodies (CPBs), analysing their use and structure across different EU Member States. It argues that since CPBs are only partially regulated at EU level, their operations will depend on the legislation of the individual Member States and more importantly on the States’ distinct practices and traditions.

Læs mere

Ny bog om udbudsret

08/09/21

Ny bog om udbudsret er netop udgivet på Djøf Forlag.

Bogen omhandler de udbudsretlige regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Bogen inddrager både de EU-retlige og nationale udbudsregler, herunder praksis fra både EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud.

Bogen er først og fremmest tænkt som lærebog til fag om udbudsret på cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har derfor hovedvægt på en juridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene i et sådant omfang,

Læs mere

Interesseret i at lave en ph.d. i udbudsret?

06/04/21

Som led i et større forskningsprojekt om indkøbscentraler, har Juridisk Fakultet, Københavns Universitet opslået 2 ph.d. stillinger. Læs mere her.

Er du interesseret, så send mig endelig en mail hvis du vil vide mere: carina.hamer@jur.ku.dk

Læs mere

Ny bog

03/06/20

Lov om Klagenævnet for Udbud med kommentarer af Carina Risvig Hamer

Bogen er en kommentar til lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven), der omhandler klagesystemet på udbudsområdet og sanktioner for overtrædelse af udbudsreglerne. Det drejer sig bl.a. om muligheden for at annullere en ordregivers tildelingsbeslutning, at forbigåede tilbudsgivere kan få tilkendt erstatning samt muligheden for at en kontrakt erklæres for uden virkning. Bogen redegør derudover generelt for det danske klagesystem, herunder kravene for at der kan indgives en klage (klageberettigede,

Læs mere

The end of framework agreements????

22/08/19

Beklager titlen på mit indlæg, men nu er du kommet ind på hjemmesiden, og et eller andet skulle der måske til, for at få dig til at læse endnu et (halv langt) indlæg om rammeaftaler.

Jeg kan næppe være den eneste, der smiler lidt over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens (KFST) udtalelse om rammeaftaler fra den 20. august 2019. Først kommer de med en længere udtalelse om rækkevidden af  EU-Domstolens afgørelse i C-216/17,

Læs mere

Ændringer af udbudsloven sendt i høring!

10/07/19

Ændringer af udbudsloven sendt i høring! Egentlig en spændende titel til et indlæg, men faktum er, at indholdet ikke er nært så spændende som overskriften….:-)

Den 25. januar 2019 fremsendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Danmark, jf. Traktatens artikel 258. Åbningsskrivelsen vedrører mangelfuld gennemførelse i dansk ret af visse bestemmelser i udbudsdirektivet. Kommissionen har i åbningsskrivelsen oplistet 49 forhold, som Kommissionen vurderer, ikke er gennemført korrekt i dansk ret. Se kort om åbningsskrivelsen her.

Læs mere