Ny bog: Grønne offentlige indkøb – i udbudsretlig belysning

18/05/24

Bog om grønne offentlige indkøb

Bogen “Grønne offentlige indkøb – i udbudsretlig belysisning” af Carina Risvig Hamer og Rasmus Horskjær Nielsen sætter fokus på udbudsrettens muligheder for at varetage grønne hensyn.

Det offentlige i Danmark køber ind for et milliardbeløb årligt. Det er derfor også åbenlyst, at de offentlige indkøb kan være et vigtigt element for en grøn omstilling. Et ønske om varetagelse af grønne hensyn i udbud rejser imidlertid en række spørgsmål. F.eks. hvordan man som ordregiver stiller relevante grønne krav i udbud? Og om man som ordregiver kigge mere generelt på en virksomheds forhold og ikke alene på deres produkter? Og hvordan lader man tilbudsgivere konkurrere om at være mest klimavenlige?

Bogen viser, at udbudsreglerne kan rumme mange elementer i en grøn omstilling, og at det ikke er reglerne, der er en hindring for flere grønne indkøb.

Bogen er skrevet som led i forskningsprojektet PROCUREGREEN, der er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.

Bogen er inddelt i følgende kapitler:

 • Kapitel 1. Udbudsret og grønne offentlige indkøb
 • Del I. Rammerne for grønne indkøb 
  Kapitel 2. De politiske rammer for grønne offentlige indkøb
 • Kapitel 3. De udbudsretlige rammer for grønne indkøb
 • Del II. Udbudsprocessen 
  Kapitel 4. Grønne overvejelser forud for et udbud
 • Kapitel 5. Brugen af miljømærker i udbud
 • Kapitel 6. Grønne udbudsbetingelser (tekniske specifikationer)
 • Kapitel 7. Inddragelse af grønne hensyn i udelukkelse, egnethed og udvælgelse
 • Kapitel 8. Tildeling – konkurrencen om det »grønne«
 • Del III. Kontraktfasen 
  Kapitel 9. Grønne kontraktbetingelser og kontraktopfølgning

Bogen kan købes her.

Nyheder