Kategori: Nyheder

Tilbage i den virkelige verden

20/03/19

Der har været meget stille her på hjemmesiden i lang tid. Det skyldes, at jeg har været på barsel – igen.
Der har derfor ikke været kommenteret på hverken nye kendelser, EU afgørelser eller det nye lovforslag.

De sidste 4,5 måned har min familie og jeg været på en længere rejse i Asien. Vi har haft 3 børn (og en masse baggage) med til Thailand, Malaysia, Singapore og Bali. Vi har haft rigtig god tid til at være sammen og fået oplevet en masse.

Læs mere

Udbudslovens lovbemærkninger

19/08/18

Jeg har fået lov til at lægge et kandidatspeciale om udbudslovens lovbemærkninger op på hjemmesiden. Specialet “”Gennemførelsen af udbudsloven og den danske retstradition” er skrevet af Camilla Damgård Gerlach og Tina Bøgh Thyssen, Aarhus Universitet 2018. Specialet er yderst relevant set i lyset af hvorledes Klagenævnet har forholdt sig til lovbemærkningerne til udbudsloven siden loven trådte i kraft (fx LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, kendelse af 19. juni 2017,  KFST mod Region Midtjylland, kendelse august 2017, 

Læs mere

Ny artikel om koncessioner

22/05/18

Jeg har i den seneste udgave af Erhvervsjuridisk Tidsskrift skrevet en artikel om koncessioner. Artiklen behandler reglerne for indgåelse af koncessioner, og ser nærmere på hvorfor reglerne ikke anvendes i større omfang. I artiklen behandles koncessionsbegrebet og det diskuteres, hvorvidt der kan opnås fordele for ordregivere ved at anvende de nye regler om koncessioner fremfor udbudsloven, eller om regelsættet blot er unødvendig regulering.

Læs: Carina Risvig Hamer: Bør det offentlige anvende koncessioner?

Læs mere

Julekalender om persondataret

08/12/17

Der er desværre ikke blevet tid til en udbudsrets julekalender fra min side i år. En julekalender skal I dog ikke snydes for – og persondataret er som bekendt også relevant og spændende at vide noget om i udbudsretlige problemstillinger.

Som en del af et større forskningsprojekt om retsinformatik – kaldet Legal Informatic Project (LIP), kan du i hele december finde en række indlæg om persondataret.

Du finder julekalenderen her. 

Læs mere

Kronik om opdeling af kontrakter

02/10/17

Bør offentlige kontrakter opdeles i mindre dele for at tilgodese små virksomheder?
Jeg har skrevet en kronik om emnet, der kan læses på: http://e-pages.dk/businesssyd/81/62 

I kronikken ses der på det udbudsretlige “Opdel og forklar” princip, og på større indkøbsaftaler.

Læs mere

Rapport om transaktionsomkostninger

31/08/17

Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) har udarbejdet rapporten ”Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud”. Se den her.

Læs mere

Berlingske Business – Talent 100

04/05/17

Berlingske Business udpeger hvert år 100 unge talenter.

I særudgivelsen Talent 100 tegnes et billede af erhvervslivets kommende profiler gennem portrætter af 100 udvalgte talenter. Fælles for de 100 talenter er, at de er fagligt kompetente. De har enten ledelsesmæssig erfaring, er dygtige specialister eller iværksættere. De har leveret resultater og har potentiale til at blive en af fremtidens ledere. Og så er de højst 35 år.

Ph.d, lektor Carina Risvig Hamer er i år udnævnt som et af de 100 talenter i kategorien offentlig.

Læs mere

Legal Informatic Project

24/04/17

Med opbakning fra SDU’s direktions strategiske satsning i fyrtårnet ODEx™ og stor støtte fra eksterne aktører, har Juridisk Institut indgået et 4-årigt samarbejde med en bred række aktører, herunder bl.a. institut for Matematik & Datalogi i Legal Informatic Project (LiP).

I projektet vil instituttet intet mindre end at vække retsinformatikken i Danmark. Fra alskens vinkler og i samarbejde med regionens aktører vil forskerne arbejde med de retlige rammer for civiliseret udvikling og brug af moderne teknologier.

Læs mere

Udbudsret som kursusfag – efterår 2017

18/04/17

Er du helt ny i udbudsretten eller kunne du tænke dig at blive bedre? Mangler du en opdatering af dine udbudsretlige kundskaber og den nye udbudslov? – Eller kunne du måske tænke dig at få papirer på din viden? Så kan det være du skal følge udbudsret som kursusfag på Syddansk Universitet i efteråret 2017?

Undervisningen foregår 3 lørdage i efteråret 2017 samt ved hjælp af en række online aktiviteter.

Pensum er:  “Grundlæggende Udbudsret”

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgiver klage til Klagenævnet for Udbud

16/12/16

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en pressemeddelelse om, at der er indgivet en klage til Klagenævnet for Udbud.

Det fremgår af pressemeddelelsen,at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indbragt Region Midtjyllands udbud af anæstesiapparater og –monitorer for Klagenævnet for Udbud. Det er styrelsens vurdering, at udbudsmaterialets oplysninger om, hvordan tilbuddene ville blive evalueret var efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering mangelfulde, og at de manglende oplysninger om evalueringen indebar, at tilbudsgiverne ikke kunne opnå den gennemsigtighed,

Læs mere