Artikel om konkurrencefordrejning i udbud

24/05/22

Ny artikel: ”Når konkurrencen om offentlige kontrakter tager en forkert drejning” U.2022B.151  af Rasmus Horskjær Nielsen, Heidi Løjmand og Carina Risvig Hamer

I de seneste 10 år er der kommet større fokus på en gråzone inden for konkurrenceretten, der relaterer sig til virksomheders samarbejder om afgivelse af tilbud på offentlige kontrakter. I Danmark har »Vejstribesagen« skabt stor debat, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om sagen har indsnævret virksomhedernes muligheder for at deltage i udbud, og dermed om konkurrencen om offentlige opgaver begrænses unødigt – stik imod intentionerne med såvel konkurrence- som udbudsreglerne.

I udbud byder virksomheder ofte ind som konsortier eller med underleverandører, og det kan være svært for den enkelte ordregiver at vurdere lovligheden af sådanne samarbejder. Andre eksempler på konkurrencefordrejninger i udbud er de tilfælde, hvor virksomheder koordinerer deres tilbud, såkaldt »bid rigging«. Ordregiver kan – og i visse tilfælde skal – udelukke sådanne virksomheder fra at få tildelt en offentlig kontrakt, når der foreligger tilstrækkelige plausible indikationer på konkurrencefordrejning.

Hvornår der foreligger sådanne plausible indikationer på konkurrencefordrejning, er imidlertid uklart, og udelukkelsesgrunden er svær at håndtere i praksis.

I artiklen ”Når konkurrencen om offentlige kontrakter tager en forkert drejning” U.2022B.151  undersøges det, hvornår en ordregiver skal udelukke en virksomhed pga. konkurrencefordrejning, herunder hvilke plausible indikationer der kan danne baggrund for en udelukkelse. I artiklen analyseres udbudslovens udelukkelsesgrund om konkurrencefordrejning med udgangspunkt i Klagenævnets praksis og under hensyntagen til de konkurrenceretlige regler. Der ses endvidere nærmere på muligheden for, at en virksomhed kan rette op på overtrædelsen, såkaldt self-cleaning, samt Klagenævnets kompetence til at tage stilling til de konkurrenceretlige regler. Afslutningsvis perspektiveres retsstillingen til det lovforslag om ændring af udbudsloven, som for nyligt er sendt i høring, og hvori flere nye tiltag for udelukkelse af virksomheder foreslås.

Adgang til artiklen: https://www.karnovgroup.dk/artikler/u2022b151.

 

Nyheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *