Kategori: Nyheder

Light-regime

24/11/16

Har i dag holdt oplæg på Nohr-Cons konference; Nordic Public Procurement sammen med Laura Svaneklink, Dansk Industri. Oplægget kan findes på Slideshare. 

For mere information om light-regimet, kan der henvises til kapitel 7 i bogen Grundlæggende Udbudsret.

Læs mere

International Public Procurement Conference 7

14/07/16

Hvert 2. år afholdes en internationl udbudskonference, International Public Procurement Conference.

Denne gang afholdes konferencen i august på Bali.

Jeg har sammen med en kollega, Hanne Marie Motzfeldt, skrevet et bidrag om korruption i Danmark, herunder om grænsen mellem gaver og bestikkelse, udelukkelse i udbud og self-cleaning.

Vores paper vil blive opdateret efter konferencen med henblik på publicering i en særudgave om korruption i journal of public procurement i 2017.

Læs mere

Kursusfag I udbudsret 2016

20/06/16

Er du helt ny i udbudsretten eller kunne du tænke dig at blive bedre? Mangler du en opdatering af dine udbudsretlige kundskaber og den nye udbudslov? – Eller kunne du måske tænke dig at få papirer på din viden? Så kan det være du skal følge udbudsret som kursusfag på Syddansk Universitet i efteråret 2016?

Undervisningen foregår onsdage 15.00-18.00 i Odense. Undervisere i efteråret er Rasmus Horskjær Nielsen, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen og Martin Stæhr,

Læs mere

Vejledning fra Konkurrencestyrelsen offentliggjort

01/02/16

Konkurrencestyrelsen har offentliggjort en vejledning til udbudsloven.
Vejledningen har et praktisk formål og indeholder ikke mange betragtninger om de juridiske problemstillinger. En stor del af vejledningen er gengivelse af lovbemærkningerne til udbudsloven. Vejledningen er et anvendeligt værktøj, hvis man ønsker et hurtigt overblik over visse af udbudslovens problemstillinger.

Læs mere

En alternativ – kort udbudslov??

17/06/15

Jeg har længe tænkt over, hvordan en udbudslov kunne se ud, hvis man i stedet for den lange detaljerede udgave på 200 §§ valgte at implementere udbudsdirektivet i en lidt mere “light”-version, som vi kender det fra i dag.

Jeg har derfor forsøgt at strikke en alternativ – og meget kort – udbudslov sammen. 13 § er det blevet til.

Der mangler helt sikkert nogle detaljer her og der, men her er mit udkast til en alternativ udbudslov til debat.

Læs mere

Udbudsloven fremsat I Folketinget

20/03/15

Udbudsloven er den 18. marts blevet fremsat i Folketinget. Det er forventningen, at loven træder i kraft den 1. oktober 2015. 

Lovforslaget kan findes på Folketingets Hjemmeside her. 

Forslaget har været i første behandling uden de store kommentarer, og henvist til udvalgsbehandling.

Ifølge tidsplanen skal udvalget afgive betænkning den 28. maj 2015 og 2. behandling den 2. juni.

Udbudslovsudvalgets rapport med udkast til en ny dansk udbudslov blev offentliggjort den 5.

Læs mere

Julekalender låge 24: Er udbudsloven en god julegave?

24/12/14

Så er det sidste låge i min udbudslovsjulekalender. Jeg er glad for (og lidt overrasket) over, at så mange har fulgt med i mine indlæg. Tak for det – jeg ser frem til 2015 og masser af ting at skrive om.

På falderebet inden dagen står på julemad, famile og gaver, skal dagens indlæg handle om lidt generelle tanker, jeg har gjort mig, om selve det at have en udbudslov. Er det egentlig en julegave man godt vil beholde –

Læs mere

Julekalender låge 23: udbudsmaterialet klart ved offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse

23/12/14

Det er jo ved at være jul, hvilket sætter sin præg på længden af mine sidste indæg. Dagens indlæg er også et kort en af slagsen, selvom jeg er sikker på det er et spørgsmål, der ellers er oplagt til at skabe lang debat.

Det er nemlig således, at der fremadrettet med den nye udbudslov (og det nye udbudsdirektiv), er pligt til, at udbudsmaterialet skal være tilgængelig allerede ved offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen.

Læs mere

Julekalender låge 21: Mærker

21/12/14

Dagens låge indeholder et par kommentar til udbudsdirektivet og udbudslovens bestemmelse om mærker, herunder særligt hvornår ordregiveren skal acceptere tilsvarende dokumentation.

Helt overordnet giver det nye udbudsdirektiv og udbudsloven mulighed for, at ordregivere kan kræve et bestemt mærke som bevis/dokumentation under visse betingelser, som fx at mærkekravene skal vedrøre kriterier, der er forbundet med kontraktens genstand, og at de er baseret på objektivt verificerbare og ikkediskriminerende kriterier. Derudover, skal mærkerne udvikles på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure,

Læs mere

Julekalender låge 20 – KONKURRENCE :-)

20/12/14

Spørgsmål:

Hvor mange paragraffer vil der være i det lovforslag til udbudsloven, der fremsættes i Folketinget den (formentlig) 25. februar 2015?

(Hint: Pt. er der i høringsforslaget 196 paragraffer inkl. ikrafttrædelse, bemyndigelse og ændringer i håndhævelsesloven).

Jeg trækker lod blandt de rigtige svar, som jeg modtager senest 15. januar 2015. Du deltager ved at sende mig en mail på carh@sam.sdu.dk.

Præmie – denne her kommende bog:

Læs mere