Kategori: Nyheder

Væsentlige ændringer af udbudsdirektivet efter triolog forhandlingerne

02/12/13

I slutningen af juni 2013 offentliggjorde det irske formandskab, at man var nået til foreløbig enighed om ændringerne af udbudsdirektiverne. Ingen af EU institutionerne (Rådet, Parlamentet eller Kommissionen) har offentliggjort udkastet til nyt direktiv. Rådets udkast fra 15. juli 2013 med dokument nr. 11745/13.

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om et endeligt direktiv udkast, der fortsat mangler at blive vedtaget officielt. Parlamentets udvalg ”Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse” (IMCO) skal stemme om udfaldet af triolog forhandlingerne den 5.

Læs mere

Udbudsdirektivet efter triologforhandlingerne

09/10/13

Med udgangspunkt i Rådets dokument 11745/13 ser jeg de væsentligste ændringer i forhold til Rådets forslag fra november 2012 som følgende:

  • Færre valgmuligheder i den nationale implementering for medlemsstaterne

Kommissionen havde allerede i sit forslag lagt op til, at visse bestemmelser som i dag er frivillige for medlemsstaterne at indføre, bliver gjort obligatoriske at implementere. Dette drejer sig fx om rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer. Efter triolog forhandlingerne er yderligere bestemmelser blevet obligatoriske for medlemsstaterne at implementere,

Læs mere

Konference – global revolution VI

20/05/13

KONFERENCE - GLOBAL REVOLUTION VI

Den 24.-25. juni 2013 afholder Nottingham University endnu en Global Revolution konference. Det er 6. gang, at konferencen afholdes. På programmet er bl.a. moderniseringen af udbudsdirektiverne. Mit indlæg på konferencen omhandler moderniseringen set fra en medlemsstatssynspunkt og kan findes her.

Mere information om konferencen: http://www.achilles.com/en/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/87-event/382-public-procurement-global-revolution-vi

Læs mere