Udbudslovens lovbemærkninger

19/08/18

Jeg har fået lov til at lægge et kandidatspeciale om udbudslovens lovbemærkninger op på hjemmesiden. Specialet “”Gennemførelsen af udbudsloven og den danske retstradition” er skrevet af Camilla Damgård Gerlach og Tina Bøgh Thyssen, Aarhus Universitet 2018. Specialet er yderst relevant set i lyset af hvorledes Klagenævnet har forholdt sig til lovbemærkningerne til udbudsloven siden loven trådte i kraft (fx LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, kendelse af 19. juni 2017,  KFST mod Region Midtjylland, kendelse august 2017,  Inventarland ApS mod Region Sjælland, kendelse af 11. juli 2017).

Specialet kan findes her.

I april 2018 deltog jeg i en paneldebat på Insight Event om udbudslovens fortolkning og hvilke elementer vi styrer efter. Også her var der stor diskussionen om lovbemærkningernes værdi. Konferencen og debatten gentages til oktober se: https://insightevents.dk/brochure-udbudskonferencen-2018-2/ 

Nogle steder er lovbemærkningerne uklare – det er i sig selv et problem. Andre steder er de ganske klare – men uden at deres indhold ses at fremgå af lovtekst, udbudsdirektiv eller praksis. At Klagenævnet vælger ikke at følge lovbemærkningerne i alle henseende – uanset den danske retstradition – er vel derfor næppe så overraskende? Det måtte forventes, at der ville opstå fortolkningstvivl ved indførelsen af en udbudslov, hvormed både en lovtekst og dets forarbejder blev 2 nye spillere i fortolkningen af udbudsreglerne: http://udbudslov.dk/nyheder/julekalender-låge-24-er-udbudsloven-en-god-julegave

Når nu Klagenævnet ikke følger lovgivers intention kunne man måske forestille sig, at lovgiver ville forsøge at skabe klarhed ved at ændre udbudslovens lovtekst, men indtil videre har vi (heldigvis) den første lovændring af udbudsloven til gode….

Nyheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *