Nyheder

Tiltrædelsesforelæsning

31/10/22

I anledning af at Janne Rothmar Hermann, Carina Risvig Hamer og Hanne Marie Motzfeldt tiltrådte som professorer den 1. september 2022, afholder Juridisk Fakultet Københavns Universitet tiltrædelsesforelæsning(er).

• Nye balancer i sundhedsretten v. professor Janne Rothmar Herrmann
• Konkurrerende hensyn i udbudsretten v. professor Carina Risvig Hamer
• Fremtidens digitale forvaltning v. professor Hanne Marie Motzfeldt

Tid: 11. nov. 2022, kl. 14.00-17.00
Sted: Videncenter/Atrium, rum 7A-0-14, Njalsgade 76, 2300 København S.

Læs mere og tilmeld dig: https://jura.ku.dk/Kalender/2022/tiltraedelseforelaesning/?fbclid=IwAR2ZWly5krid0pS4_CCI8noZikh7kLcuQHjYeHgHFKZ60nP6q4Me7QfbQXM Læs mere

Artikel om rammeaftaler og estimater

18/09/22

“The New Future for Framework Agreements” af Carina Risvig Hamer i Public Procurement Law Review, nr. 4.

Artiklen omhandler rammeaftaler i lyset af C-216/17, Autorita og C-23/20, Simonsen og Wehl.

Læs mere

Artikel om konkurrencefordrejning i udbud

24/05/22

Ny artikel: ”Når konkurrencen om offentlige kontrakter tager en forkert drejning” U.2022B.151  af Rasmus Horskjær Nielsen, Heidi Løjmand og Carina Risvig Hamer

I de seneste 10 år er der kommet større fokus på en gråzone inden for konkurrenceretten, der relaterer sig til virksomheders samarbejder om afgivelse af tilbud på offentlige kontrakter. I Danmark har »Vejstribesagen« skabt stor debat, og der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om sagen har indsnævret virksomhedernes muligheder for at deltage i udbud,

Læs mere

Høring af forslag til ændring af udbudsloven m.v. er offentliggjort

06/02/22

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt en forslag om ændring af udbudsloven i høring med frist for svar d. 4. marts 2022.

Det fremgår, at et af formålene med ændringerne er, at udbudsloven i højere grad skal understøtte de samfundshensyn, som er centrale for udviklingen af velfærdssamfundet. Det er dog ikke mange af ændringerne, der kan henføres under denne kategori. Et par nedslag er der dog at finde:

  • § 134 a,

Læs mere

Ny bog om indkøbscentraler

12/11/21

New Book on CPBs edited by Carina Risvig Hamer and Mario Comba with contributions from scholars and practitioners from 12 Member States and the UK.

The book examines the ever-increasing prevalence of Central Purchasing Bodies (CPBs), analysing their use and structure across different EU Member States. It argues that since CPBs are only partially regulated at EU level, their operations will depend on the legislation of the individual Member States and more importantly on the States’ distinct practices and traditions.

Læs mere

Ny bog om udbudsret

08/09/21

Ny bog om udbudsret er netop udgivet på Djøf Forlag.

Bogen omhandler de udbudsretlige regler for indgåelse af offentlige kontrakter. Bogen inddrager både de EU-retlige og nationale udbudsregler, herunder praksis fra både EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud.

Bogen er først og fremmest tænkt som lærebog til fag om udbudsret på cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har derfor hovedvægt på en juridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene i et sådant omfang,

Læs mere

Interesseret i at lave en ph.d. i udbudsret?

06/04/21

Som led i et større forskningsprojekt om indkøbscentraler, har Juridisk Fakultet, Københavns Universitet opslået 2 ph.d. stillinger. Læs mere her.

Er du interesseret, så send mig endelig en mail hvis du vil vide mere: carina.hamer@jur.ku.dk

Læs mere

Nyt forskningsprojekt om indkøbscentraler

22/03/21

Et nyt forskningsprojekt skal se nærmere på reglerne for indkøbscentraler. Projektet er støttet med 6 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond gennem en af de prestigefulde Sapere Aude bevillinger, der gives til særligt talentfulde yngre forskere, som står i spidsen for en forskergruppe og et forskningsprojekt på et højt internationalt niveau samt en Inge Lehmann bevilling på 3,4 millioner kroner. Projektet løber over en fireårig periode.

Læs mere om projektet her.

Læs mere

Ny bog

03/06/20

Lov om Klagenævnet for Udbud med kommentarer af Carina Risvig Hamer

Bogen er en kommentar til lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven), der omhandler klagesystemet på udbudsområdet og sanktioner for overtrædelse af udbudsreglerne. Det drejer sig bl.a. om muligheden for at annullere en ordregivers tildelingsbeslutning, at forbigåede tilbudsgivere kan få tilkendt erstatning samt muligheden for at en kontrakt erklæres for uden virkning. Bogen redegør derudover generelt for det danske klagesystem, herunder kravene for at der kan indgives en klage (klageberettigede,

Læs mere

En kommentar til kammeradvokatens notat af 5. November 2019 om dab-udbuddet

18/11/19

Dab-udbuddet, afholdt af Radio- tv nævnet, er blevet dækket stort af medierne, siden nævnets beslutning om at radiokanalen LOUD vandt udbuddet den 22. oktober 2019.

Med udbudsretlige briller er sagen for det første juridisk interessant, da den rejser mange spørgsmål, men den er også central, fordi den har fået så meget mediedækning, ligesom der har været stor interesse omkring sagen fra borgere og politikkere. Hvem havde troet, at spørgsmål om pointmodeller og manglende overholdelse af minimumskrav ville være noget for medierne at tage op?

Læs mere