Legal Informatic Project

24/04/17

Med opbakning fra SDU’s direktions strategiske satsning i fyrtårnet ODEx™ og stor støtte fra eksterne aktører, har Juridisk Institut indgået et 4-årigt samarbejde med en bred række aktører, herunder bl.a. institut for Matematik & Datalogi i Legal Informatic Project (LiP).

I projektet vil instituttet intet mindre end at vække retsinformatikken i Danmark. Fra alskens vinkler og i samarbejde med regionens aktører vil forskerne arbejde med de retlige rammer for civiliseret udvikling og brug af moderne teknologier. Resultaterne vil blive integreret i alle uddannelser, så SDU også i de digitale 2020´ere kan uddanne de bedst udrustede studerende med de stærkeste kompetencer.

Af initiativer i Legal Informatic Project, kan bl.a. nævnes nedenstående, der ikke er en udtømmende liste, men blot en del af mange initiativer og tiltag med det formål at bringe Syddansk Universitet i en nationalt og internationalt førende position på retsinformatikkens område med et fokus på de felter, der er særligt relevante for det omkringliggende samfund.

  • Certifikat i PersondateretSyddansk Universitet udbyder på masterniveau et certifikat i persondataret.
    • Forskere fra universitetet og relevante myndigheder som f.eks. Digitaliseringsstyrelsen er undervisere. Undervisningen kan følges på SDU i Odense eller foran computerskærmen som fjernundervisning. Programmet er akkrediteret og svarer i omfang til 10 ECTS-point. Se mere om uddannelsen her.
  • Igangsættelse af et Ph.D.-projekt. Som del af et samarbejde med Universitetshospitalet Sjælland, Region Sjælland, hvor de fremtidige EU-retlige rammer for dataudveksling inden for sundhedssektoren analyseres og kortlægges.
  • Uddannelse af digitale jurister mv.: Som en del af LIP, vil der blive tilbudt kurser i retsinformatic på alle fakulteter
  • Post.Doc. Samarbejde om et 2-årigt projekt på Institut for Matematik og Datalogi, Naturvidenskabeligt Fakultet, om de fremtidige EU-retlige rammer for brug af sundhedsdata i projektet VIND.
  • Persondataretligt netværk, SyddanmarkPersondataretligt Netværk Syddanmark” skal samle relevante personer i regionen, der arbejder med persondataretlige problemstillinger. Som faste aktiviteter vil netværket udsende kvartalsvise nyhedsbreve og afholde halvårlige seminarer om aktuelle emner for medlemmer og andre interesserede aktører. Du kan læse mere om netværket her. Hjemmesiden indeholder desuden et godt overblik over relevant materiale og litteratur på det persondateretlige område.
  • Udarbejdelse af en lærebog i persondataret til brug for kurser i persondataret
  • En række konferencer vil blive afholdt i 2017 og 2018. Se bl.a. konference om digitalisering i kommunerne her samt konference d. 29. og 30 maj ”Erhvervsforvaltningsretlig konference om den digitale omstillings udfordringer”.
  • Og mange flere initiativer er på vej… 

Sagt med andre ord: Når robotterne kommer, vil SDU være klar til at støtte vores region – også på juraen.

Legal Informatic Project er samlet af lektor Hanne Marie Motzfeldt og lektor Carina Risvig Hamer. Projektet er forankret i Juridisk Instituts spydsspids, Erhvervsforvaltningsret, der ledes af professor Bent Ole Gram Mortensen.

Snart vil der fremgå mere information på Legal Informatic Project’s hjemmeside. 

Nyheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *