Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgiver klage til Klagenævnet for Udbud

16/12/16

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en pressemeddelelse om, at der er indgivet en klage til Klagenævnet for Udbud.

Det fremgår af pressemeddelelsen,at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indbragt Region Midtjyllands udbud af anæstesiapparater og –monitorer for Klagenævnet for Udbud. Det er styrelsens vurdering, at udbudsmaterialets oplysninger om, hvordan tilbuddene ville blive evalueret var efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering mangelfulde, og at de manglende oplysninger om evalueringen indebar, at tilbudsgiverne ikke kunne opnå den gennemsigtighed, som de har ret til, før de byder på en opgave samt at Region Midt kunne vælge frit mellem flere af de indkomne tilbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har alene klaget over de manglende oplysninger i evalueringsmetoden. Der er ikke nedlagt påstand om annullation af det konkrete udbud, da formålet med klagen er at opnå generel juridisk klarhed.

Det bliver spændende at følge denne sag.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan jf. klagenævnslovens § 6, indgive klage til klagenævnet, hvilket tidligere er sket i fire tilfælde. Kendelse af 17. marts 1998, Konkurrencestyrelsen mod Tårnby Kommune, kendelse af 24. april 2007, Konkurrencestyrelsen mod Silkeborg Kommune, kendelse af 16. oktober 2009, Konkurrencestyrelsen mod Region Sjælland og Region Hovedstaden, samt kendelse af 10. februar 2012, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Frederiksberg Kommune. Styrelsen vil typisk alene indbringe principielle spørgsmål eller grove overtrædelser for Klagenævnet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har desuden en længere klagefrist end de øvrige klageberettigede, jf. lovens § 7, der angiver, at klagefristen for styrelsen er på 2 år. Baggrunden for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har en længere frist, er, at styrelsen typisk indbringer principielle spørgsmål eller grove overtrædelser for klagenævnet. Ved at give styrelsen en længere klagefrist vil der stadig være mulighed for, at principielle spørgsmål eller særligt grove overtrædelser kan håndhæves, selvom de øvrige klagefrister er udløbet.

Nyheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *