Om

Udbudslov.dk

Om virksomheden og personen bag udbudslov.dk

Udbudslov.dk drives af Risvig Hamer Consulting og administreres af Carina Risvig Hamer, professor i forvaltningsret og udbudsret ved Københavns Universitet.  Jeg har 17 års erfaring med udbudsret.

Jeg har fra min tid i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2006-2013) erfaring med udarbejdelse af lovgivning både på EU-plan via bl.a. forhandlinger af de seneste versioner af udbudsdirektiverne og på nationalt plan (bl.a. klagenævnsloven).

Kunne du tænke dig at vide mere om udbudsret? Brug for viden og undervisning inden for et bestemt område?

Jeg har stor erfaring både med udbudsret og med at undervise. Jeg har undervist i mere end 15 år på universitetet i bl.a. i EU-ret, forvaltningsret og udbudsret. Jeg har holdt kurser både nationalt og internationalt og taler ofte på konferencer og kurser.

Jeg er professor i forvaltningsret og udbudsret på Københavns Universitet. Tidligere har jeg været ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2006-2013) hvor jeg bl.a. var med til at forhandle de seneste udgaver af udbudsdirektiverne.

Jeg skræddersyer gerne et kursus. Forespørgsler kan sendes som mail til carina@udbudslov.dk

Carina Risvig Hamer
Ph.d., professor Københavns Universitet
Email: carina@udbudslov.dk
Telefon: 28783830

Se fuld liste af publikationer og mit CV.