Om udbudslov.dk

Udbudslov.dk

Udbudslov.dk

Udbudslov.dk drives af Risvig Hamer Consulting ApS.

Risvig Hamer Consulting Aps rådgiver både den offentlige sektor og virksomheder om udbudsretlige problemsstillinger.

 

Carina Risvig Hamer

Professor i forvaltningsret og udbudsret på Københavns Universitet

Ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i perioden 2006-2013. Indgående erfaring med udarbejdelse af lovgivning både på EU-plan via bl.a. forhandlinger af de seneste versioner af udbudsdirektiverne og på nationalt plan (bl.a. klagenævnsloven og tilbudsloven).

Carina har stor erfaring med undervisning i særligt udbudsret og har undervist i mange år på universitetet i bl.a. i EU-ret, forvaltningsret og udbudsret. Carina har organiseret og afholdt kurser både nationalt og internationalt og været oplægsholder på mere end 200 nationale konferencer, workshops og seminarer og ca. 50 internationale begivenheder.

Forespørgsler på skræddersyede kurser eller rådgivning om udbudsret kan sendes som mail til carina@udbudslov.dk

Carina Risvig Hamer
Ph.d., professor Københavns Universitet
Email: carina@udbudslov.dk
Telefon: 23717973

Se liste af publikationer og CV.