Om

Udbudslov.dk

Om virksomheden og personen bag udbudslov.dk

Udbudslov.dk drives af Risvig Hamer Consulting og administreres af Carina Risvig Hamer, professor i forvaltningsret og udbudsret ved Københavns Universitet.  Jeg har mere end 15 års erfaring med udbudsret.

Jeg har fra min tid i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2006-2013) erfaring med udarbejdelse af lovgivning både på EU-plan via bl.a. forhandlinger af de seneste versioner af udbudsdirektiverne og på nationalt plan (bl.a. klagenævnsloven).

Forespørgsler kan sendes som mail til carina@udbudslov.dk

Carina Risvig Hamer
Ph.d., professor Københavns Universitet
Email: carina@udbudslov.dk
Telefon: 28783830

Se fuld liste af publikationer og mit CV.