Om

Udbudslov.dk

Udbudslov.dk 

Formålet med siden er at skabe et samlet overblik over de udbudsretlige regler. Derudover kan du finde indlæg om udvalgte udbudsretlige problemstillinger og nyheder. Endeligt kan du på siden finde en række gode kandidatspecialer om udbudsretlige emner.

Om personen bag udbudslov.dk

Jeg er lektor i udbudsret ved Københavns Universitet, og har 15 års erfaring med udbudsret. Jeg har fra min tid i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2006-2013) erfaring med udarbejdelse af lovgivning både på EU-plan via bl.a. forhandlinger af de seneste versioner af udbudsdirektiverne og på nationalt plan (bl.a. klagenævnsloven).

Forespørgsler kan sendes som mail til carina@udbudslov.dk

Carina Risvig Hamer
Ph.d. Lektor, Københavns Universitet
Email: carina@udbudslov.dk
Telefon: 28783830

Se fuld liste af publikationer og mit CV.