Kontakt

Udbudslov.dk

Udbudslov.dk

Udbudslov.dk er en del af Risvig Hamer Consulting Aps, der bl.a. rådgiver både den offentlige sektor og virksomheder om udbudsretlige problemsstillinger og afholder kurser om udbudsret. Forespørgsler på skræddersyede kurser eller rådgivning om udbudsret kan sendes som mail til carina@udbudslov.dk

 

Carina Risvig Hamer

Professor i forvaltningsret og udbudsret på Københavns Universitet.

Carina har stor erfaring med undervisning i særligt udbudsret og har undervist i mange år på universitetet i bl.a. i EU-ret, forvaltningsret og udbudsret. Carina har organiseret og afholdt kurser både nationalt og internationalt og været oplægsholder på mere end 200  konferencer, workshops og seminarer, herunder ca. 50 internationale begivenheder.

 • Ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i perioden 2006-2013.
  • Indgående erfaring med udarbejdelse af lovgivning både på EU-plan via bl.a. forhandlinger af de seneste versioner af udbudsdirektiverne og på nationalt plan (bl.a. klagenævnsloven og tilbudsloven).
 • Sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Udbud
 • Medlem af the European Procurement Law Group
 • Berlingske Business Talent 100, 2017
 • DFF Sapere Aude forskningsleder 2020 samt Inge Lehmann Bevilling
 • DFF – PROCUREGREEN 2021

Udvalgte publikationer: 

Forfatter til den en lang række bøger og artikler om udbudsret.

Fuld liste kan findes her.

 • Hamer, C.R. The New Future for Framework Agreements, Public Procurement Law Review, 4, 31
 • Nielsen, R. H., Hamer, C. R. , & Løjmand, H. S. Når konkurrencen om offentlige kontrakter tager en forkert drejning, Ugeskrift for Retsvæsen. U.2022B.151.
 • Hamer, C. R. The possibility to exclude an economic operator that cannot be trusted, European Procurement & Public Private Partnership Review, no. 1, 2020.
 • Hamer, C. R. Remedies for breaches of the public procurement rules in Denmark – Is the Danish enforcement system effective? Upphandlingsrättslig Tidskrift, no. 2, 2020.
 • Hamer, C. R. & Nielsen, R. H.Kan man stole på udbudslovens lovbemærkninger? Ugeskrift for Retsvæsen. U.2020. B. 114.
 • Hamer, C. R. (2019). Transparency and access to information in public procurement procedures in Denmark. In Sanchez-Graells, A., Halonen, K.M & Caranta, R. (Eds.), Transparency in procurement (EPLS vol 9), Edward Elgar, pp. 106-128
 • Hamer, C. R. (2018). Bør det offentlige anvende koncessioner? Reglerne for udbud af koncessioner,
 • Erhvervsjuridisk Tidsskrift (2), pp. 94-101.
 • Nielsen, R. H. & Hamer, C. R. (2017). Elektroniske offentlige indkøb (e-udbud): Hvad, hvordan og hvornår?. Erhvervsjuridisk Tidsskrift, ET.2017.220
 • Hamer, C. R. (2016). Requesting additional information – increase of flexibility and competition? In Skovgaard Ølykke, G., & Sanchez-Graells , A. (Eds.), Reformation or deformation of the EU Public Procurement Rules, Edward Elgar Publishing, pp. 235-252
 • Hamer, C.R. (2016). The concept of a ‘public contract’ within the meaning of the Public Procurement Directive, Upphandlingsrättslig Tidskrift, no. 3, pp. 179-200.
 • Hamer, C. R. (2015). Kravet om “klar grænseoverskridende interesse” i udbudssager: er kravet egentlig klart? Ugeskrift for Retsvæsen (9), pp. 200-206, art. no. U.2015B.200.
 • Hamer, C. R. (2014). Nyt udbudsdirektiv – væsentlige ændringer. Erhvervsjuridisk Tidsskrift (2), pp. 145-157, art. no. ET.2014.145.
 • Hamer, C. R. (2014). Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the new Public Procurement Directive regarding framework agreements, dynamic purchasing systems and central purchasing bodies. Public Procurement Law Review 4, pp. 201-210.
 • Hamer, C. R. (2011). Pligt til at annoncering af offentlige kontrakter: Uden effektiv håndhævelse af reglerne? Ugeskrift for Retsvaesen (145), pp. 101-106, art. no. U.2011B.101.

Kontakt: 

Carina Risvig Hamer
Ph.d., professor Københavns Universitet
Email: carina@udbudslov.dk
Telefon: + 45 23717973