Ny bog om håndhævelse af udbudsreglerne

01/06/15

Ny lovkommentar til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.. udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sigtet med bogen er at belyse og redegøre for håndhævelseslovens regler. Bogen tager udgangspunkt i håndhævelseslovens juridiske kontekst, men med en praktisk tilgang til anvendelsen af reglerne. Bogen tilstræber derfor at gøre virksomheder m.v. i stand til at vurdere, om der kan (og bør) indgives en klage over en ordregivers udbud samt at give ordregivere et praktisk redskab for særligt overholdelse af håndhævelseslovens regler om fx standstill og begrundelse.

Bogen redegør for det danske klagesystem, herunder kravene for at der kan indgives en klage (klageberettigede, klagefrister m.v.), klagenævnets organisation, sagsbehandlingen ved klagenævnet og reglerne om aktindsigt. Derudover behandler bogen de reaktions- og sanktionsmuligheder, som Klagenævnet for Udbud og domstolene er tillagt for overtrædelser af udbudsreglerne.

Bogen kan bestilles på https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/l/lov-om-haandhaevelse-af-udbudsre…

I forbindelse med udgivelsen af bogen afholdes et arrangement hos Horten.
Tilmelding på Hortens hjemmeside

Håndhævelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *