Emne 8: Sunde procedurer

Udbudslov.dk

Overordnet indeholder dette emne følgende emer:

  • Inhabilitet
  • Unormalt lave tilbud
  • Ændringer af kontrakten
  • Ophævelse af kontrakten

Cluster 8 (dokument nr. 11266/12, 14. juni 2012)

Dette emne blev første gang behandlet i Rådsarbejdsgruppen under det Cypriotiske formandsskab.