Emne 7: Andre procedurekrav

Udbudslov.dk

Dette emne indeholder overordnet følgende emner:

  • Krav til offentliggørelse af bekendtgørelser
  • Krav om at offentliggørelse skal ske på EU-plan før national plan (pt. afsendelse)
  • Alternative bud
  • Projektkonkurrencer

Dette emne blev første gang behandlet i Rådsarbejdsgruppen under det Cypriotiske formandsskab

Cluster 7: Explanatory notes