Emne 6: Sammenlægning af behov

Udbudslov.dk

Dette emne indeholder bl.a. følgende emner:

  • Præcisering af mulighederne for anvendelse af rammeaftaler
  • Præcisering af ansvarsfordelingen for overholdelsen af udbudsreglerne mellem central indkøbscentraler og ordregivere
  • Opdatering af proceduren for Dynamiske Indkøbssystemer

​Cluster 6: Explanatory notes

Efterfølgende ændringer:

Cluster 6: (dokument nr. 8071, 28 marts 2012)
Cluster 6: (dokument nr. 9184/12, 26. april 2012)