Emne 5: SMV’er

Udbudslov.dk

Dette emne omhandler tiltag for SMV’er, og indeholder følgende emner:

  • Loft for omsætningskrav
  • Forpligtelse for ordregivende myndigheder til at give forklaring, hvis større kontrakter ikke opdeles i mindre dele (efterfølgende tilstrækkeligt)
  • Kommissionen vil indsamle og offentliggøre data vedrørende national implementering af tiltag til fremme af SMV-deltagelse

Cluster 5: SMV’er Explanatory notes

Efterfølgende ændringsforslag:

Cluster 5 (dokument nr. 8074/12, 27. marts 2012)