Emne 4: E-udbud

Udbudslov.dk

Dette emne omhandler e-udbud, herunder:

  • Obligatorisk elektronisk indsendelse af bekendtgørelser (udbuds, tildeling,   etc.)
  • Obligatorisk elektronisk tilgængelighed af udbudsmaterialet
  • Obligatorisk anvendelse af elektronisk kommunikation til og med tilbudsafgivelse  inden en fastsat frist efter implementeringsfristen
  • Strømlining af dynamiske indkøbssystemer (cluster 6), elektroniske kataloger

Cluster 4: E-procurement (explanatory notes)

Efterfølgende ændringer:

Cluster 4 (dokument nr. 8073/12, 27. marts 2012)