Emne 3: Reducering af dokumentationskrav

Udbudslov.dk

Dette emne indeholder muligheder for at reducere dokumentationskrav, og omhandler bl.a.

  • Obligatorisk modtagelse af egenerklæringer (ESPD)
  • Mulighed for at bede tilbudsgivere/ansøgere at supplere, præcisere eller fuldføre tilbud/ansøgninger
  • Mulighed for at udelukke økonomiske operatører pga tidligere mangelfuld udførelse af kontrakt
  • Økonomiske operatører behøver ikke at indsende dokumentation, som den ordregivende myndighed selv har adgang til

Cluster 3 Reducing documentation requirements

Efterfølgende ændringsforslag:

Cluster 3 (dokument nr. 9185, 27. april 2012)