Emne 10: Generelle bestemmelser

Udbudslov.dk

Overordnet indeholder dette emne følgende elementer:

  • Definitioner
  • Tærskelværdier
  • In-house
  • Andre undtagelser

Cluster 10: Explanatory notes