Emne 1: Fleksible udbudsprocedurer

Udbudslov.dk

Emnet om fleksible udbudsprocedurer omhandler overordnet:

  • Øget adgang til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog
  • Indførelse af en ny procedure målrettet innovation (Innovationspartnerskab)
  • Reduktion af minimumstidsfristerne
  • Mulighed for medlemsstaterne til at indføre lempeligere krav til ikke-statslige ordregivende myndigheder dvs. kommuner og regioner

Cluster 1- Flexibilisation of procedures

Rådets ændringsforslag om forhandling: