Juraens verden

Denne bog, Juraens verden – Metoder, retskilder og discipliner, giver som titlen angiver et overblik over forskellige juridiske metoder, retskilder og discipliner og er først og fremmest tiltænkt som en undervisningsbog til faget juridisk metode på ba.jur. og ha.jur.

Det er endvidere hensigten med bogen, at den kan anvendes ved udarbejdelse af større skriftlige juridiske opgaver, som f.eks. bachelorprojekter, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger, der indeholder særskilte metodiske problemer. Bogen behandler derfor også spørgsmål om god og dårlig videnskab, om excellence og plagiat.

Bogen er skrevet af forfattere, der alle har tilknytning til Syddansk Universitet som enten interne eller eksterne medarbejdere.

Bogen kan købes her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/juraens-verden