EU Public Procurement

EU Procurement Directives – Modernization, growth and innovation. Discussions on the 2011 Proposals for Public Procurement Directives.

Bogen indeholder bidrag fra en lang række forfattere om relevante emner i forlængelse af EU Kommissionens forslag til en nyt udbudsdirektiv (2011). Bogen er blevet til efter en konference “Public Procurement Days”, der blev afholdt på CBS i 2012 i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bogen kan købes her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/eu-public-procurement