SØG PÅ SIDEN

Høring over udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

Den 1. januar 2014 træder en ny offentlighedslov i kraft (lov nr. 606 af 12. juni 2013).

Loven ændrer bl.a. på anvendelsesområdet for loven - dvs. hvem der er omfattet af offentlighedsloven. Som noget nyt vil offentlighedsloven - som udgangspunkt - finde anvendelse på selskaber, hvor danske offentlige myndigheder ejer mere end 75 pct. af ejerandelene (bortset fra børsnoterede selskaber og disses datterselskaber).

Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk