SØG PÅ SIDEN

Udbudslov.dk

Julekalender låge 17: Rammeaftaler

Onsdag, 17 december 2014

Rammeaftaler

Både det nye udbudsdirektiv og den foreslåede udbudslov, indeholder opdaterede regler om rammeaftaler.  Det nye udbudsdirektivs regler om rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer og indkøbscentraler, har jeg for nylig skrevet en artikel om "Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the new Public Procurement Directive regarding framework agreements, dynamic purchasing systems and...

Julekalender låge 16 ESPD - Europæisk udbudsdokument - standard egenerklæring

Tirsdag, 16 december 2014

Så blev det låge 16, der i dag skal omhandle den nye standard egenerklæring ESPD. 

 

European Single Procurement Document (ESPD)

 

Som dokumentation på, at en tilbudsgiver ikke befinder sig i en af udeukkelsesgrundende, samt lever op til udvælgelseskriterierne, stiller det nye udbudsdirektiv som noget nyt krav om obligatorisk...

Julekalender låge 15: Udbudslovens betydning for reglerne i håndhævelsesloven

Mandag, 15 december 2014

Uanset, at det formentlig ligger uden for udbudslovsudvalgets kommissorium at foreslå ændringer i håndhævelsesloven, forslås der alligevel foretaget enkelte ændringer i håndhævelsesloven (Kommissoriet angav, at der alene kunne forslås konsekvensændringer i håndhævelsesloven). Umiddelbart er de ændringer, der er foreslået ikke alle konsekvensændringer, men visse er egentlige nyskabelser i håndhævelsesloven.

...

Låge 14 - self-cleaning

Søndag, 14 december 2014

I forlængelse af låge 11-13 om udelukkelse, omhandler 3. advents søndag bestemmelsen i udbudsloven om "self-cleaning". 

 

I forlængelse af udelukkelsesgrundende (se om de obligatoriske låge 11, og de frivillige låge 12) i udbudsdirektivet, indeholder udbudsdirektivet også en mulighed for, at uanset at en virksomhed befinder sig i en af de situationer, der ellers skal føre til...

Låge 13: Udelukkelse - hvor længe?

Lørdag, 13 december 2014

Udelukkelse – hvor længe skal en virksomhed udelukkes?

 

Når en virksomhed har begået en overtrædelse eller handling, der indebærer, at ordregiveren kan eller skal udelukke virksomheden fra udbudsproceduren, opstår spørgsmålet om hvor længe man så at sige skal kunne blive ved med at bebrejde virksomheden med den alvorlige konsekvens, at virksomheden udelukkes.

...

Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk