SØG PÅ SIDEN

Udbudslov.dk

Indkøbscentraler - fokus på ansvarsfordeling

Torsdag, 18 december 2014

Definitionen af hvad en indkøbscentral kan foretage sig er blevet opdateret, men derudover er det mest interessante for indkøbscentraler, at ansvarsfordelingen mellem en indkøbscentral og en ordregiver, der anvender indkøbscentralens aftaler er blevet klarlagt med det nye udbudsdirektiv.Det fremgår af udbudsdirektivets artikel 37, at en ordregiver anses for at overholde direktivet, når denne anvender...

Julekalender låge 17: Rammeaftaler

Onsdag, 17 december 2014

Rammeaftaler

Både det nye udbudsdirektiv og den foreslåede udbudslov, indeholder opdaterede regler om rammeaftaler.  Det nye udbudsdirektivs regler om rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer og indkøbscentraler, har jeg for nylig skrevet en artikel om "Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the new Public Procurement Directive regarding framework agreements, dynamic purchasing systems and...

Julekalender låge 16 ESPD - Europæisk udbudsdokument - standard egenerklæring

Tirsdag, 16 december 2014

Så blev det låge 16, der i dag skal omhandle den nye standard egenerklæring ESPD. 

 

European Single Procurement Document (ESPD)

 

Som dokumentation på, at en tilbudsgiver ikke befinder sig i en af udeukkelsesgrundende, samt lever op til udvælgelseskriterierne, stiller det nye udbudsdirektiv som noget nyt krav om obligatorisk...

Julekalender låge 15: Udbudslovens betydning for reglerne i håndhævelsesloven

Mandag, 15 december 2014

Uanset, at det formentlig ligger uden for udbudslovsudvalgets kommissorium at foreslå ændringer i håndhævelsesloven, forslås der alligevel foretaget enkelte ændringer i håndhævelsesloven (Kommissoriet angav, at der alene kunne forslås konsekvensændringer i håndhævelsesloven). Umiddelbart er de ændringer, der er foreslået ikke alle konsekvensændringer, men visse er egentlige nyskabelser i håndhævelsesloven.

...

Låge 14 - self-cleaning

Søndag, 14 december 2014

I forlængelse af låge 11-13 om udelukkelse, omhandler 3. advents søndag bestemmelsen i udbudsloven om "self-cleaning". 

 

I forlængelse af udelukkelsesgrundende (se om de obligatoriske låge 11, og de frivillige låge 12) i udbudsdirektivet, indeholder udbudsdirektivet også en mulighed for, at uanset at en virksomhed befinder sig i en af de situationer, der ellers skal føre til...

Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk