SØG PÅ SIDEN

Udbudslov.dk

Ny bog om håndhævelse af udbudsreglerne

Mandag, 1 juni 2015

Ny lovkommentar til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.. udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sigtet med bogen er at belyse og redegøre for håndhævelseslovens regler. Bogen tager udgangspunkt i håndhævelseslovens juridiske kontekst, men med en praktisk tilgang til anvendelsen af reglerne. Bogen tilstræber derfor at gøre virksomheder m.v. i stand til at vurdere, om der kan (og bør) indgives en klage over en ordregivers...

Valg udskrevet: Lovforslaget til udbudsloven bortfalder

Onsdag, 27 maj 2015

Når statsministeren udskriver Folketingsvalg bortfalder alle ikke vedtagede lovforslag.
Det gælder bl.a. for udbudsloven (lovforslag L 164).

Det betyder, at udbudsloven skal fremsættes igen i næste Folketingssamling til efteråret formentlig
vil dette ske allerede i oktober 2015.

Status på det lovforslag der blev fremsat i Folketinget den 18. marts 2015, og 1. behandlet den 26. marts
2015 er, at det var sendt i...

Udbudsloven fremsat i Folketinget

Fredag, 20 marts 2015
Udbudsloven er den 18. marts blevet fremsat i Folketinget. Det er forventningen, at loven træder i kraft den 1. oktober 2015. 

 

Lovforslaget kan findes på Folketingets Hjemmeside her. 

 

Forslaget har været i første behandling...

Julekalender låge 24: Er udbudsloven en god julegave?

Onsdag, 24 december 2014

Så er det sidste låge i min udbudslovsjulekalender. Jeg er glad for (og lidt overrasket) over, at så mange har fulgt med i mine indlæg. Tak for det – jeg ser frem til 2015 og masser af ting at skrive om. 

 

På falderebet inden dagen står på julemad, famile og gaver, skal dagens indlæg handle om lidt generelle tanker, jeg har gjort mig, om selve det at have en udbudslov. Er det...

Julekalender låge 23: udbudsmaterialet klart ved offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse

Tirsdag, 23 december 2014

Det er jo ved at være jul, hvilket sætter sin præg på længden af mine sidste indæg. Dagens indlæg er også et kort en af slagsen, selvom jeg er sikker på det er et spørgsmål, der ellers er oplagt til at skabe lang debat. 

 

Det er nemlig således, at der fremadrettet med den nye udbudslov (og det nye udbudsdirektiv), er pligt til, at udbudsmaterialet skal være tilgængelig allerede ved...

Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk