SØG PÅ SIDEN

Udbudslov.dk

Udbudsloven vedtaget

Torsdag, 19 november 2015
Udbudsloven er i dag den 19. november 2015 blevet vedtaget i Folketinget. Loven træder i kraft 1. januar 2016. Materiale i forbindelse med vedtagelsen af udbudsloven, kan findes her. Særligt relevant er Erhvervs, Vækst og Transport udvalgets betænkning. Min hjemmeside skifter snart layout, og der vil også være nye...

Udbudsloven fremsat (igen)

Onsdag, 7 oktober 2015

Så åbnede Folketinget i går, så udbudsloven kunne blive fremsat igen. Udbudsloven blev skriftligt fremsat, af den nye Erhvervs- og vækstminister, og af tidsplanen på Folketingets hjemmeside, fremgår, at den første gang er på dagsordenen den 29. oktober 2015.

Det er fortsat forventningen, at udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. forslagets § 196, stk. 1.

Der er i det store hele tale om en genfremsættelse af...

En alternativ - kort udbudslov??

Onsdag, 17 juni 2015

Jeg har længe tænkt over, hvordan en udbudslov kunne se ud, hvis man i stedet for den lange detaljerede udgave på 200 §§ valgte at implementere udbudsdirektivet i en lidt mere "light"-version, som vi kender det fra i dag. 

Jeg har derfor forsøgt at strikke en alternativ - og meget kort - udbudslov sammen. 13 § er det blevet til. 

Der mangler helt sikkert nogle detaljer her og der, men...

Ny bog om håndhævelse af udbudsreglerne

Mandag, 1 juni 2015

Ny lovkommentar til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.. udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sigtet med bogen er at belyse og redegøre for håndhævelseslovens regler. Bogen tager udgangspunkt i håndhævelseslovens juridiske kontekst, men med en praktisk tilgang til anvendelsen af reglerne. Bogen tilstræber derfor at gøre virksomheder m.v. i stand til at vurdere, om der kan (og bør) indgives en klage over en ordregivers...

Valg udskrevet: Lovforslaget til udbudsloven bortfalder

Onsdag, 27 maj 2015

Når statsministeren udskriver Folketingsvalg bortfalder alle ikke vedtagede lovforslag.
Det gælder bl.a. for udbudsloven (lovforslag L 164).

Det betyder, at udbudsloven skal fremsættes igen i næste Folketingssamling til efteråret formentlig
vil dette ske allerede i oktober 2015.

Status på det lovforslag der blev fremsat i Folketinget den 18. marts 2015, og 1. behandlet den 26. marts
2015 er, at det var sendt i...

Udbudslov.dk 

 

Kontakt Info

Carina Risvig Hamer
Lektor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
Telefon: 23717973​
carh@sam.sdu.dk